VEĆA IZDAVANJA ZA ZZZCG

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Budžetom Crne Gore za 2021. godinu, Zavodu za zapošljavanje (ZZZCG) su planirana izdvajanja u iznosu od 39 miliona eura.

Ona sa 1,6 odsto učestvuju u ukupnom Budžetu države i u odnosu na lani veća su za 12,67 procenata.

“Ta sredstva su planirana kroz politike tržišta rada i usmjerena su kroz četiri potprograma – profesionala rehabilitacija za koju je predviđeno deset miliona, mjere aktivne politike zapošljavanja u iznosu od četiri miliona, stručni i operativni poslovi sedam miliona i pasivne mjere tržišta rada 17 miliona eura”, kazao je u Bojama jutra na TV “Vijesti” vršilac dužnosti direktora ZZZCG Goran Folić.

On je dodao da je Zavodu za iduću godinu potrebno preko 38 miliona eura, ali i da će doći do korekcija, pa će budžet te institucije biti znatno veći.

“Nacrt Budžeta je usklađen sa Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima nezaposlenosti i drugim propisima kojima su utvrđene funkcije i zadaci Zavoda, zatim programskim opredjeljenjima za 2022. godinu i smjernicama ekonomske i budžetske politike”, naglasio je Folić.

On je istakao da se pri predlaganju sredstava pošlo od potrebe da se ostvari odgovarajući kontinuitet u realizaciji dosadašnjih, kao i novih programskih sadržaja, kroz direktno zapošljavanje ili povećanje zaposlenosti nezaposlenih lica.

Andrija Turčinović

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BERANE

Share.

About Author

Leave A Reply