UNAPRJEĐENJE ODGOVORNOSTI KLJUČNO ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Unaprjeđenje odgovornosti, naročito rukovodećeg kadra, jedno od ključnih pitanja za uspješnu reformu javne uprave, ocijenila je resorna ministarka Suzana Pribilović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, Pribilović je istakla da je kadrovski sistem jedan od najvažnijih segmenata procesa reforme javne uprave u Crnoj Gori.

„Donošenjem Zakona o državnim službenicima i namještenicima nastojali smo da ovaj sistem uredimo u skladu sa potrebama moderne, profesionalne i efikasne javne uprave. Zato smo rješenja u okviru ovog Zakona predlagali sa posebnom pažnjom, a nesumnjivo posmatrali ih kao najveći izazov kompletnog procesa reforme javne uprave“, kazala je Pribilović.

Prema njenim riječima, više razloga je za takav pristup.

„A ključni je što su kadrovi u upravi, posebno visokorukovodni kadar, istovremeno i nosioci procesa reforme, odnosno njeni izvršioci, a pritom su predmet i same reforme“, pojasnila je Pribilović.

Share.

About Author

Leave A Reply