“TOKOVI” ČASOPIS SA TRADICIJOM

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Gotovo pet decenija trajanja, časopis „Tokovi“ okuplja značajna naučna i stvralačka imena sa našeg područja i šire, što ga čini jedinstvenim u zemlji sa takvom tradicijom i značajem, rečeno je na promociji novog broja „Tokova“, časopisa za naučna, književna i društvena pitanja koja je održana u Biblioteci „Dr Radovan Lalić“.

Prvi urednik, jedan od pokretača pojavljivanja časopisa, Miomir Dašić, govoreći o istorijatu „Tokova“, rekao je da je uređivačka koncepcija omogućavala da sadržinski i tematski prostor ne bude ograničen samo na jednu naučnu ili stvaralačku oblast, tako da je ubrzo po nastanku časopis postao stožer pisanog djelovanja i duša kulturne djelatnosti Polimlja.

Dašić je u izjavi za Radio Berane rekao da su „Tokovi“ odigrali značajnu ulogu u podsticanju naučnog, književnog, kulturnog, i uopšte društvenog ambijenta u Beranama, ondašnjem Ivangradu.

„Dijapazon „Tokova“ bio je mnogo širok i obuhvatao je pet-šest opština i od početka je imao mnogo šire vidike nego što se očekivalo od jednog časopisa koji nije imao do tada tradicije, rekao je Dašić, ističući da je časopis zahvaljujući redakciji „Tokova“ i njemu samom, odigrao važnu ulogu i u tome što je obuhvatio veliki broj naučnih, književnih i drugih stvaralaca sa ovih prostora.“

Poslednji broj časopisa koncepcijski se razlikuje od prethodnih, a kako je kazao aktuelni urednik Damjan Ćulafić, povećanjem broja saradnika sadržaj časopisa je obogaćen.

“Uredništvo je odlučilo da uputi poziv stvaraocima na poljima nauke, umjetnosti i kulture za saradnju sa Tokovima, jer nam je cilj da pod imenom našeg časopisa formiramo porodicu najkvalitetnijih i najumnijih pregalaca na polju nauke i kulture” rekao je Ćulafić.

Govoreći o planovima Ćulafić je najavio da će svi brojevi od osnivanja časopisa pa do posljednjeg biti dostupni i na internetu.

Prema mišljenju, člana redakcije prof. dr Zdravka Deletića,pokretanje , uređivanje i održavanje publikacija bilo je povezano sa entuzijazmom pojedinaca.

” Entuzijazmom i preduzimljivošću sposobnih, ambicioznih i društveno angažovanih pojedinaca, koji su znali da kod lokalne politike obezbijede političku podrđku i pokroviteljstvo stvorili su preduslov za materijalno obezbjeđenje kontinuiteta i trajanja časopisa” kazao je on.

Jedan od saradnika , Onur Babaić, kazao je da se rijetko koji naučni časopis može pohvaliti tradicijom koju imaju Tokovi.

“Rijetko koja periodika se može pohvaliti ovakvom tradicijom i shodno tome ostvarenom zavidnom reputacijom koju Tokovi nedosmisleno uživaju,ne samo u lokalnoj sredini već i mnogo šire. Efekti postojanja ovakvog časopisa su višestruki , i osim što doprinose izgradnji sistema vrijednosti,isto tako , utiču i na naučni kulturni i duhovni razvoj” dodao je Babaić.

Od ove godine časopis “Tokovi” biće objavljivan dva puta godišnje, kako je prvobitno, u samom osnivanju, i bilo predviđeno.

Romana Lalić/Milena Bubanja Obradović

Share.

About Author

Leave A Reply