PROJEKAT YOUR JOB NOVA ŠANSA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH SA SJEVERA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Početak realizacije projekta Your Job – EU podrška zapošljivosti i mogućnostima zapošljavanja mladih u prekograničnom području, koji finansira Evropska unija, kroz IPA II Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, ozvaničen je kick-off konferencijom, koja je danas održana u Beranama.

Projekt Your Job ima za cilj povećanje zapošljivosti mladih i stvaranje mogućnosti zapošljavanja za mlade u prekograničnom području, kroz profesionalnu orijentaciju, kvalitetno profesionalno usmjeravanje, prvo radno iskustvo i preduzetničku praksu, kao i kroz promociju dijaloga između mladih osoba, organizacija civilnog društva, preduzeća i javnih institucija.

Aktivnosti projekta u Crnoj Gori dominantno će se odvijati u opštinama Berane, Gusinje, Petnjica i Bar.

Menadžer Opštine Berane, Marko Lalević, podvukao je da su mladi ljudi ključni resurs svake države i da je jedan od najvećih problema svih opština sjevera CG raseljavanje mladih zbog nemogućnosti zaposlenja.

“Smatram da je ovaj program prava stvar koja se realizuje na pravom mjestu i mislim da ćemo uspjeti da pomognemo mladim ljudima da se zaposle. U stručnom sam timu za izradu Prostornog plana Crne Gore 2020-2040. i tamo sam pratio scenarije demografskog kretanja koji su sumorni za sjeverne opštine. Ono što sada svi treba da uradimo je da se mobilišemo, da se motivišemo, jer vidimo i sami da je većina strateških dokumenata u državi istekla, tako da su nam potrebna nova dokumenta i akcioni planovi za zadržavanje mladih ljudi”, kazao je Lalević.

On tvrdi da je najlakši način za zadržavanje mladih ljudi u našem gradu i svim sjevernim opštinama taj da im se omogući brzo zapošljavanje po završetku fakulteta ili srednje škole.

“Iz razgovora sa inostranim partnerima saznao sam da oni Berane gledaju kao širi region, koji obuhvata opštine Petnjicu, Gusinje, Plav, Rožaje. To je jedno tržište za njih, što znači da naše opštine moraju biti bolje povezane i da zajedno nastupamo na svim tržištima”, rekao je Lalević, najavivši punu podršku Opštine Berane ovom projektu kroz koji će mladi sa sjevera steći prvu praksu i preduzetnička iskustva.

Zamjenica šefa za Kooperaciju Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Liselotte Isaksson, kazala je da je 2022. godina označena kao evropska godina za mlade i da je jako važna za one na čiju zaposlenost je stavljen poseban akcenat.

“Evropska unija radi na više frontova kako bi mladi ljudi mogli da ispune svoje snove, vizije i dostignu svoje aspiracije. To ćemo ostvariti kroz brojna područja kao što je podrška mladim ljudima. Visoka stopa nezaposlenosti mladih, niska stopa učešća radne snage, kao i velika nezaposlenost u neformalnom sektoru su uobičajeni za tržište rada na ovom području. U kompanijama postoji potreba za kvalifikovanom radnom snagom, dok je u isto vrijeme nezaposlenost među mladima jako velika i možemo reći među najvećima u svijetu”, rekla je Isaksson.

Ona je dodala da će inicijative kao što je ova doprinijeti kvalifikovanoj i otpornijoj radnoj snazi koja će biti spremna za budućnost i rad u zemljama Zapadnog Balkana.

“Ovaj projekat će ih uvesti u mnogo efikasnije mehanizme sistema za razvoj zapošljivosti mladih i od ovog projekta će imati korist njih 500. EU je izdvojila značajna finansijska sredstva za generisanje rasta i otvaranje radnih mjesta i jako veliki doprinos je dat ovom prekograničnom programu između CG i BIH koji smo finansirali sa preko 8,5 miliona eura”, istakla je Isaksson.

Projekat Your Job će uključiti 500 mladih korisnika iz CG i BIH, žena i muškaraca od 18 do 35 godina, dugotrajno nezaposlene, korisnike socijalne zaštite, osobe s invaliditetom.

Direktor Caritasa Crne Gore Marko Đelović, saopštio je da će se ovaj projekat dominantno baviti kreiranjem novih mogućnosti za radnom integracijom nezaposlenih mladih osoba.

“Posebno je važno to što će mladi kroz učešće u ovom projektu postati vidljiviji na tržištu rada. Mladima ćemo kreirati nove mogućnosti. Oni će prvo imati priliku da dobiju podršku tokom procesa pripreme, kroz obuke i profesionalnu orijentaciju, koja će biti organizovana kroz projekat, ali na isti način kroz mogućnost da obave pripravnički radni staž na konkretnom radnom mjestu i kod konkretnog poslodavca”, dodao je Đelović.

Naglasio je da je važna komponenta projekta mogućnost za samozapošljavanje mladih, tako da će oni imati priliku da svoje biznis ideje dodatno dorade, iskristališu i dovedu do realizacije.

“Projekt Your Job predstavlja dio šireg nastojanja Europske unije, Caritasa i naših partnera na pružanju podrške zapošljivosti i mogućnostima zapošljavanja mladih. Ovim i sličnim projektima nastoji se olakšati mladima, ali i drugim ranjivim grupama, ulazak na tržište rada kroz jačanje njihovih kompetencija i vještina, pravodobnu profesionalnu orijentaciju, pružanjem prvog radnog iskustva i pokretanjem vlastitog preduzeća. Ova nastojanja će biti upotpunjena i okupljanjem šire koalicije nevladinih i vladinih organizacija kako bi ukazali na neophodne sistemske reforme u području zapošljavanja“, rekao je voditelj projekta za Caritas BiH Miroslav Valenta.

Kroz projekat će se, kako je kazao, edukovati 12 savjetnika za tzv. “pasoš kompetencija”, koji će svakodnevno, direktno, raditi s mladim ljudima i lokalnim preduzećima.

Isto tako, dodaje on, u okviru projektnih aktivnosti, mlade osobe dobiće poslovno savjetovanje za pokretanje vlastitog, održivog preduzeća kroz samozapošljavanje, te uz posredovanje savjetnika uspostaviti kontakte s poslodavcima i obaviti pripravnički staž, odnosno prvu radnu praksu.

„Kroz projekt će se raditi i na uspostavljanju dijaloga za usklađivanje potreba i resursa između organizacija civilnog društva, preduzeća i institucija“, naglasio je Valenta.

Mlade osobe moći će, u okviru projektnih aktivnosti, da učestvuju na obukama za sticanje vještina i profesionalnu orijentaciju, dobiju poslovno savjetovanje za pokretanje sopstvenog održivog preduzeća kroz samozapošljavanje, uz posredovanje savjetnika za zapošljavanje uspostave kontakte s poslodavcima te obave pripravnički staž, odnosno prvu radnu praksu. U projektu će se kroz različite alate uspostavljati dijalog za usklađivanje potreba i resursa između organizacija civilnog društva, firmi i institucija – sastanke, okrugle stolove, konferencije, sajmove zapošljavanja i medijsku kampanju.

Projekt Your Job finansira Evropska unija, ukupna vrijednost projekta je 431,033.10 EUR, a sprovode ga Caritas Bosne i Hercegovine, Udruženje za razvoj kompetencija „S.K.I.L.L.S.“, Fondacija Biznis start centar Bar, Caritas Barske nadbiskupije i Fondacija Mozaik.

Andrija Turčinović

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BERANE

Share.

About Author

Leave A Reply