OŠ “RADOMIR MITROVIĆ”: ODRŽANO PREDAVANJE O HIGIJENI

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U Osnovnoj školi “Radomir Mitrović” u Beranama održano je predavanje za učenike RE populacije koji pohađaju osmi i deveti razred.

Predavanje je dio aktivnosti programa Javnog rada Zavoda za zapošljavanje koji sprovodi škola u saradnji sa NVO “Udruženjem za podršku Roma i Egipćana” iz Berana.

Predavanje je održala dr Marijana Ćulafić na temu “Značaj higijene za očuvanje zdravlja”.

Učenici su pokazali visok stepen interesovanja za pomenutu temu, pomno slušali zadate savjete i instrukcije o načinima na koje mogu poboljšati svoje higijenske navike.

Za kraj predavanja, učenicima su bile podijeljene i posebne brošure u kojima su sažete informacije o zdravim stilovima zivota, a koje mogu biti relevantne za njihov uzrast.

Iz pomenute NVO zahvaljuju se dr Marijani Ćulafić i direktorici Doma zdravlja Marici Janković na saradnji.

Share.

About Author

Leave A Reply