OPŠTINA STIPENDIRA 25 STUDENATA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Opština Berane će u školskoj 2019/20. godini, stipendirati 20 studenata osnovnih i pet studenata postdiplomskih studija.

Pravo učešća na konkursu, koji je otvoren do 30. septembra, imaju studenti koji su državljani Crne Gore, imaju prebivalište na teritoriji opštine Berane najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa, imaju prosječnu ocjenu najmanje 9,00 tokom studija i koji nijesu u radnom odnosu.

„Kandidati koji konkurišu za dodjelu stipendija, uz prijavu na konkurs prilažu uvjerenje o državljanstvu ili fotokopiju biometrijske lične karte; potvrdu o upisu godine studija na osnovnim, odnosno postdiplomskim studijama; potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina; potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni tokom studija i potvrdu o prebivalištu“, stoji u Konkursu za dodjelu stipendija studentima za školsku 2019/2020. godinu, koji je raspisao Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu – Opština Berane, Sekretarijat za opštu uprave i društvene djelatnosti Opštine Berane, Berane, ul. IV Crnogorske brigade br. 1, sa naznakom „Konkurs za dodjelu stipendija studentima talentima“.

Kako su naglasili, nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BERANE

Share.

About Author

Leave A Reply