NA DJELU NASILJE NAD IMOVINOM PREDAKA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mještani Šekulara ocijenili su da je neracionalna i neplanska eksploatacija šumskog bogatstva u beranskoj opštini nanijela nenadoknadive štete lokalnom stanovništvu.

Kazali su da je krajnje vrijeme da državni organi iniciraju izmjenu zakonskih odredbi koje se tiču nacionalne politike upravljanja šumama i dugim prirodnim bogatstvima.

“Šekular je od strane koncesionara svih ovih godina maksimalno devastiran. Došlo je do raubovanja raspoloživih resursa, a da lokalno stanovništvo od toga nije imalo nikakve koristi. To što se poslednjih godina dešavalo sa našim šumama predstavlja najstrašniju moguću poharu. Šumska mafija se obogatila dok su Šekularci zbog teškoh uslova života i maćehinskog odnosa države masovno napuštali svoj zavičaj. Zato je krajnje vrijeme da se ovakvoj praksi stane na kraj, a to se može postići jedino ako dođe do promjene zakonskih propisa u ovoj oblasti”, navodi mještanin Blagoje Šarić.

Mještani Šekulara navodi da poseban problem imaju bivši vlasnici šuma koji ne uspijevaju da povrate svoje posjede oduzete raznim razgraničenjima poslije Drugog svjetskog rata.

“Bivši vlasnici šuma i šumskog zemljišta decenijama ne mogu da ostvare svoja prava i da povrate ono što je bilo njihovo, nego na tim parcelama i dalje neko drugi, a često i Albanci sa Kosova, vrše nemilosrdnu sječu. U to može da se uvjeri svako ko zaviri u naš katun Glođija gdje su od strane šumske mafije sva stabla praktično posječena. To je zaista poražavajuća činjenica koja posvjedočava da se u Šekularu vrši nasilje nad odnim što su naši preci sa velikom mukom sticali i branili”, naglašava Vesko Davidović.

Po njegovom mišljenju, kada bi opština Berane dobijala odgovarajuće prihode, ostavrene po osnovu eksplotacije šumskog bogatstva, onda ne bi imala pogubnu socijalnu i ekonomsku sliku.

“Po nekim zvaničnim dokumentima na teritoriji naše opštine godišnje se posiječe preko 40.000 metara kubnih najkvalitetnijeg drveta, što je zaista veliko bogatstvo. Dobar dio te šume se transportuje sa područja Šekulara. No, zahvaljujući politici koju je poslednjih decenija vodila aktuelna crnogorska vlast naše šume su bile u funciji bogaćenja samo jedne uske grupe ljudi. Da je sreće svaka opština bi trebalo da gazduje sa svojim šumama i da koncesije dodjeljuje ne samo povlašćenim koncesionarima nego i drugim licima koja žele da rade i da žive od svog rada.Međutim, to kod nas nije slučaj. Sve to ukazuje da su u ovoj oblasti potrebne korjenite promjene”, zaključio je Davidović.

Koncesije dobijaju oni iza kojih stoji DPS

Mještani navode da posebnu pažnju zaslužuje pitanje ko i pod kakvim uslovima dobija koncesije u šekularskim šumama.

“Koncesije na šume dobijaju uglavnom oni iza kojih stoji moćni DPS. Tako se raubovanjem prirodnog bogatstva kupuju birači koji na izborima daju legitimitet bezakonju. Sve to ukazuje da se znatne količine drveta transportuju i prodaju mimo legalnih tokova. Te moćnike niko ne kontroliše nego se traže i kažnjavaju oni koji posijeku traktor drva da bi prehranili porodicu. To je i grijeh i sramota jer znam dosta ljudi iz naše opštine koji su zbog dva ili tri kubika posječenih drva dobili zatvorske kazne”, naglašava Vesko Davidović.

Izvor: Dan

Share.

About Author

Leave A Reply