MOTIVACIONA RADIONICA ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U okviru projekta „Jačanje individualnih ekonomskih kapaciteta raseljenih osoba u Beranama“ koji finansira američka vlada preko Ambasada SAD u Podgorici – u okviru Fonda Julia Taft, u Beranama će sjutra biti održana motivaciona radionica za raseljene i interno raseljene osobe.

Radionica će s održati u Regionalnom biznis centru Berane – Rudeš u dvije grupe:

Prva grupa u 10 sati i druga grupa u 13 sati.

Prijave svih zainteresovanih za učestvovanje u jednoj od grupa na telefon : +382 69 307 719

Za ukupno 15 interno raseljenih osoba ovim projektom je predviđena pomoć koja će se realizovati na dva načina: kroz stručno usavršavanje u trajnju od 3 mjeseca, a do kraja projekta biće isporučeno 10 kompleta materijala/opreme prosječne vrijednosti 1.500 dolara za započinjanje ili širenje poslovnih aktivnosti za stvaranje prihoda odabranim korisnicima.

Fokus u aktivnostima biće na raseljenim i interno raseljenim osobama u Beranama, budući je sjeverna regija Crne Gore znatno nerazvijenija od centralnog i primorskog dijela, a time i manje šanse za zapošljavanje i podizanje životnog standarda. Berane ima drugu najvišu stopu nezaposlenosti u državi, a interno raseljene osobe još ograničeniji pristup tržištu rada.


Share.

About Author

Leave A Reply