DVOJEZIČNA NASTAVA IMA VIŠESTRUKE PREDNOSTI

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Roditelji, koji ove godine upisuju svoje dijete u prvi razred osnovne škole, imaju mogućnost upisa u odjeljenje u kom se dio nastave pohađana engleskom jeziku. Odjeljenje bilingvalne nastave biće formirano u OŠ “Radomir Mitrović”, a pravo pohađanja nastave po ovom sistemu imaju prvaci sa cijele teritorije opštine Berane.

Dvojezično obrazovanje ili dvojezična /bilingvalna nastava se odnosi na svako obrazovanje koje ima za cilj da učenici na kraju školovanja koriste dva jezika i poznaju kulture koje idu uz te jezike, odnosno opisuje situaciju u kojoj se dva ili više jezika upotrebljavaju kao instrument za učenje različitih školskih predmeta. U tom slučaju, strani jezik, odnosno jezik na kome se nastava odvija, naziva se posredničkim jezikom. Dvojezična  nastava, u najkraćem, omogućava da mladi koriste drugi jezik na prirodan način i to tako da veoma brzo zaborave da zapravo uče jezik i fokusiraju se u potpunosti na temu koja se uči” kazao je direktor OŠ “Radomir Mitrović” Radomir Jočić.

On je dodao da na ovim časovima postoje dva cilja, jedan koji se odnosi na predmet ili tematsku jedinicu koja se obrađuje, a drugi se odnosi na jezik.

“Dvojezična nastava ne podstiče samo sticanje jezičkih kompetencija kroz učenje jezika, već utiče i na način na koji sagledavamo svijet oko sebe dajući nam drugačiji ugao posmatranja. Ona bukvalno utiče na način na koji razmišljamo. Dvojezična nastava nas ne uči šta da mislimo, već kako da mislimo o svim dostupnim temama. Mogućnost razmišljanja na stranom jeziku dovodi do obogaćivanja našeg konceptualnog mišljenja i omogućuje bolje povezivanje gradiva i razumevanje naučenog, a ne prosto pamćenje podataka” objasnila je profesorica razredne nastave Daliborka Popović. 

Dvojezična nastava omogućava učenicima da se izraze bez bojazni da će pogriješiti, jer jezik postaje sredstvo, a ne cilj.

” Veoma mala djeca su jako dobra u usvajanju  jezika koji se koristi u njihovom okruženju i to je jedan od razloga zašto se smatra da se jezici najbolje uče kada smo vrlo mali. Starija djeca i odrasli najčešće uče jezik, ili u školskim učionicama ili sve više kroz korišćenje kompjutera. Opšte je prihvaćeno načelo da do uspešnog usvajanja jezika dolazi kada ljudi imaju prilike da dobijaju instrukcije na tom jeziku i u isto vrijeme iskuse stvarne životne situacije u kojima koriste jezik koji uče” kazao je Jočić.

Učiteljica Daliborka Popović, koja će voditi ovogodišnje prvake , smatra da  dvojezična stavra priprodnu sredinu u kojoj se jezik  posmatra kao sredstvo za učenje drugih sadržaja , te da  prirodna upotreba jezika pojačava motivaciju djeteta da uči jezik kroz zanimljiv sadržaj jer se jezik više ne smatra školskim predmetom, već prirodnom potrebom da se izrazi određeni sadržaj.

“Učenici u dvojezičnom odeljenju uče po planu i programu koji uređuje resorno ministarstvo i koji važi za sve učenike u CG. Njihova prednost je  u nastavku školovanja. U dvojezičnim odeljenjima najmanje 30 odsto nastave realizuje se na stranom jeziku i to su najčešće časovi matematike, prirode i društva ,muzičke i likovne kulture, a kasnije  biologije, fizike, geografije isl” objasnio je Jočić.

Kako su oni naveli prednosti dvojezične nastave su u tome što učenici mogu da čitaju, pišu i tečno govore na engleskom jeziku,nauče termine iz matematike, prirode i društva, kao i drugih predmeta koje ne bi naučili u tradicionalnoj nastavi, značajno prošire fond riječi, zavole engleski jezik i budu spremni za polaganje međunarodno priznatih ispita koji su preduslov za stipendije i školovanje u inostranstvu.

“Potrebno je neko vrijeme da se svi zajedno, mislim na roditelje, nastavnike i učenike, prilagodimo izazovima dvojezične nastave. Istovremeno, promjene ponegdje nisu uvijek dobrodošle i često nisu podržane. Ja se radujem  svemu što dvojezična nastava donosi u razrede i škole, iako je jasno da takav isti entuzijazam i podršku neću dobiti od svih. I to poštujem. Možda je moja prednost to što sam školovana za profesora drugoga stranog jezika, kao i za profesora  razredne nastave. Pa kada radim po ovoj metodi, moje lekcije planiram iz obje perspektive – iz pozicije razredne nastave i pozicije nastavnika jezika” zaključila je Popović.

 

Share.

About Author

Leave A Reply