DVIJE BERANSKE ŠKOLE NEZAKONITO OD ĐAKA UZIMALE NOVAC ZA RENOVIRANJE

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Uprava za inspekcijske poslove utvrdila je da su u Srednjoj stručnoj školi i SSŠ “Vukadin Vukadinović” u Beranama uprave nezakonito donijele rješenja da se učenicima naplati kolektivna odšteta i naredila da se djeci vrati uzeti novac.

U zapisnicima inspekcije, u koje je Dan imao uvid, a koje je potpisao prosvjetni inspektor Nijaz Mujević, ističe se da su izvršili inspekcijski nadzor po zahtjevu roditelja, koji su se žalili na odluke dvije škole.

Postupajući po predmetnoj inicijativi, prosvjetni inspektor je u inspekcijskom nadzoru dana 20. juna u SSŠ “Vukadin Vukadinović” i 5. jula, u JU Srednjoj stručnoj školi u Beranama, a na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, konstatovao da direktori škola Vujica Popović i Naser Gargović nijesu imali ovlašćenja da donose rješenja o plaćanju kolektivne odštete, te da se učenicima i njihovim roditeljima ne može nametati obaveza kolektivnog plaćanja školske odštete.

U vezi s navedenim ukazano je direktorima škole da su dužni da u roku od tri dana od dostavljanja rješenja o izvršenom inspekcijskom nadzoru, zahtijevaju od odjeljenskih starješina da novac prikupljen za navedenu kolektivnu štetu bude vraćen učenicima, odnosno njihovim roditeljima ističe inspektor u zapisniku.

Izvor: CDM

Share.

About Author

Leave A Reply