DOO “Komunalno” sprovelo akciju čišćenja aerodromske piste

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

DOO „Komunalno“ Berane je sprovelo vanrednu akciju čišćenja aerodromske piste u Beranama, kao i zelene površine oko piste.

“U akciji čišćenja su učestvovali zaposleni u našem Društvu sa mehanizacijom. Kako je na zelenim površinama oko piste bila odložena velika količina komunalnog otpada, građevinskog otpada i zemlje, a samim tim formirane i divlje deponije,  akcijom je obuhvaćeno čišćenje površina, sakupljanje otpada i njegov odvoz. U toku akcije je sakupljeno i odvezeno oko 120 m³ komunalnog otpada, kao i približno oko 470 m³ biootpada, građevinskog otpada i zemlje. Na zelenim površinama oko piste je ostalo između 400 i 500 m³ zemlje koja je tu odlagana. Kada se budu stvorili uslovi da ta zemlja bude uklonjena i iskorišćena na drugom mjestu, biće organizovana akcija odvoza iste. Kako čišćenje navedene površine nije predviđeno planom redovnog održavanja čistoće koji finansira Opština Berane, svako formiranje divljih deponija izaziva vanredne troškove koji nastaju uslijed organizovanja akcija čišćenja istih, što u složenoj ekonomskoj situaciji negativno utiče na rad našeg Društva i Opštine Berane” kazali su iz ovog preduzeća.

Navedene divlje deponije su u većoj mjeri bile formirane na dijelu aerodromske piste u MZ Lužac.

“Apelujemo na dio nesavjesnih građana koji na nelegalan način odlažu otpad na mjestima koja nisu predviđena za to, da to prestanu da rade. Napominjemo, da samim tim postupkom krše zakon i rizikuju da budu sankcionisani i što je najbitnije zagađuju životnu sredinu u kojoj žive i oni sa svojim porodicama” kaazali su iz Komunalnog i pozvali da građane da prijave Komunalnoj uoliciji ukoliko uoče da neko od građana odlaže otpad van komunalnih posuda.

Share.

About Author

Leave A Reply