SVJETSKI DAN OSOBA SA AUTIZMOM OBILJEŽEN U DNEVNOM CENTRU

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Otvaranje servisa za pružanje podrške djeci sa autizmom je od posebne važnosti, naročito za sredine kao što je Berane i okruženje, smatra pedagoškinja Dnevnog centra  za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Slobodanka Rmuš.  

„U našem centru realizujemo indivualne i grupne tretmane koje izvodimo sa djecom. Kada su u pitanja djeca vezana za autizam i koja imaju autistični spektar sa njima najviše radimo individulano, jer svako dijete je posebno i na svoj način specifično. Djeca sa autizmom imaju određeni talenat koji treba otkriti, potkrijepiti i davati podršku. Jako je bitno za našu i ostale sredine da se ovdje otvori neki servis pružanja podrške djeci sa posebnim potrebama uključujući djecu sa autizmom“, kazala je ona.

Svjetski dan osoba sa autizmom, 2. april, ove godine je obilježen prigodnim programom u prostorijama Dnevnog centra, za razliku od prethodnih kada je organizovana šetnja glavnom gradskom ulicom.

„Roditelji djece sa kojima imamo dobar odnos i saradnju, odabrali su način na koji smo ove godine obilježili ovaj datum. Sva djeca su u horu pjevala nekoliko pjesama, čuli smo par recitacija, a izvedena je i himna. Kao i obično, na kraju programa, pustili smo plavo bijele balone“, rekla je Rmuš.

Ona je istakla da u Centru ima nekoliko djece kojima je dijagnostifikovan autizam, ali da ima njih sedmoro – osmoro sa elementima autizma.

“To je jako karakteristično za ovakvo stanje, jer dijete ne mora da bude klasični autista da bi pripadalo grupi sa tim poremećaja. Ono može da ima samo nekoliko elemenata autizma”, dodala je Rmuš .

Pedagoškinja Rmuš je naglasila da je autizam razvojni poremećaj koji se najčešće manifestuje kroz načine na koje osoba komunicira i kako se odnosi prema drugim ljudima. Takođe, autizam karakterišu ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Najčešće se prepoznaje kao neadekvatno regovanje djeteta na spoljašnje stimuluse u vidu zvuka, dodira, prisustva druge osobe, prostornih odnosa i slično.

„U pitanju je nasljedna bolest, nastala zbog složenih genetičkih poremećaja koji do danas nijesu dovoljno istraženi. Iako je autizam primarno genetički poremećaj, nastanak autizma je povezan sa nekoliko prenatalnih i perinatalnih faktora rizika, kao što su poodmakla dob majke i oca, mjesto rođenja i određena stanja kod porođaja, koja uključuju malu težinu djeteta kod rođenja i trajanje trudnoće“, kazala je ona.

Rmuš je istakla  da je veoma teško postaviti dijagnozu, zato što se autizam po nekim novim istraživanjima javlja tokom prve tri godine života.

“Roditelji su ti koji najčešće prvi uoče poremećaje u razvoju djeteta u prvoj ili drugoj godini. Rano otkrivanje autizma veoma je važno za dalji tok života djeteta, jer mu daje mogućnost da stekne određene socijalne vještine i samostalnost, što je jako bitno kada su u pitanju djeca sa ovakvom dijagnozom“, zaključila je ona.

Svjetski dan osoba sa autizmom obilježava se svake godine 2. aprila, a određen je rezolucijom Ujedinjenih nacija od 18. decembra 2007. godine, u cilju širenja  svijesti o autizmu, sprečavanju diskriminacije i promovisanju njihove inkluzije u  društvo.

Andrija Turčinović / Aleksandra Vešović

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BERANE

Share.

About Author

Leave A Reply