PROJEKAT “CJELOŽIVOTNO UČENJE“

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Projekat „Cjeloživotno učenje“ implementira Opština Berane, u saradnji sa svojim projektnim partnerom d.o.o. Mondo Bianco – PJ Script Berane, a donator projekta je Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

Ukupna vrijednost projekta je 51.828,16 €. Projekat je započeo 23.07.2019. godine, i traje godinu dana. On obuhvata unapređenja znanja i kompetencija osoba sa invaliditetom (OSI) i njihovog angažovanja i sticanja uslova za zapošljavanje nakon obuke i razvijanja vještina za servisiranje računara, kao i obuke na radu u socijalnom preduzeću koje se bavi poslovima izrade promotivnog materijala i dizajna.

Projekat su predstavili koordinator projekta, Ivana Bogavac Novak i finansijski menadžer projekta Radule Bojović.

Opšti cilj projekta je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i njihovo uključivanje u društvene tokove i tržište rada kroz unaprijeđene radne kapacitete.

U projekat je uključeno 14 osoba sa invaliditetom i oni su već počeli sa treninzima psihološke podrške. Nakon završenog treninga podrške, 10 osoba će proći kroz obuku za servisera/ku računara, i tu obuku će izvršiti JU Srednja stručna škola u Beranama kao licencirani izvođač programa obrazovanja za odrasle, dok će četiri osobe sa invaliditetom proći obuku na radu u d.o.o. Mondo Bianco – PJ SCRIPT Berane.

Specifični cilj projekta se tiče unapređenja znanja i kompetencija OSI, njihovog angažovanja i sticanja uslova za zapošljavanje nakon razvijanja vještina tokom obuke na radnom mjestu i tokom obuke od strane licenciranog izvođača obuke za odrasle.

Nakon izvršene obuke, 8 lica će se zaposliti u preduzećima čiji je osnivač opština, a dvoje u preduzeću SCRIPT, i biće uposleni 6 mjeseci, do kraja projekta.

Takođe, predviđeno je opremanje radnih mjesta sa računarima, i nabavka vozila koje će koristiti serviseri/ke računara.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BERANE

Share.

About Author

Leave A Reply