PRIVATNICIMA ZA MAGNETNU 650.000 EURA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) platio je privatnim ustanovama oko 650.000 eura za dijagnostičke procedure građana magnetnom rezonancom u dvije privatne zdravstvene ustanove.

Iz Fonda su Danu saopštili da su za usluge koje se ne mogu blagovremeno pružiti u javnim zdravstvenim ustanovama, na osnovu sprovedenih javnih poziva, zaključili ugovore sa privatnim zdravstvenim ustanovama.

“Tako je za potrebe osiguranika koji ne mogu ostvariti zdravstvenu zaštitu u skladu sa Pravilnikom o vrstama zdravstvenih usluga za koje se mogu sačiniti liste čekanja, kao i načinu i postupku sačinjavanja listi čekanja, zaključio ugovore sa dvije privatne zdravstvene ustanove za usluge magnetne rezonance: PZU Hipokrat, koja raspolaže sa dvije magnetne rezonance (u Podgorici i u Radanovićima) i PZU Tesla medikal iz Berana. Posmatrano za period 11 mjeseci 2019. godine povećan je broj osiguranika koji je ostvario uslugu magnetne rezonance u navedenim privatnim ustanovama u odnosu na uporedni period 2018. godine za 803 osiguranika ili za 28 odsto i izdvojeno cca 130 hiljada eura više ili cca 29,5″, ističu iz Fonda.

Iz FZO navode da je počev od avgusta 2019. godine, boljom organizacijom rada u KCCG, došlo do pada upućivanja za usluge magnetne rezonance u PZU Hipokrat i pada troškova po ovom osnovu.

“Nova platforma Ministarstva zdravlja za centralno zakazivanje omogućava radiolozima iz Kliničkog centra CG direktno zakazivanje pregleda na MR, kao i nabavkom najsavremenijeg magneta 3T krajem prošle godine, uz dodatni angažman medicinskog kadra van radnog vremena, povećan je obim pruženih usluga u Kliničkom centru CG, a samim tim i smanjenja potreba za upućivanjem u PZU, tako da je broj upućenih na MR u PZU smanjen od avgusta ove godine”, navode iz Fonda.

Izvor: RTCG

Share.

About Author

Leave A Reply