PREDSJEDNIK SO BERANE PRIMIO PREDSTAVNIKE UDRUŽENJA DRVOPRERAĐIVAČA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Predsjednik Skupštine opštine Berane, Novica Obradović primio je predstavnike Udruženja drvoprerađivača sa teritorije opštine Berane, Miroslava Čukića i Milića Ralevića, koji su ga upoznali sa problemima koje imaju u poslovanju, a u vezi sa kriterijumima i načinom dodjela koncesija za eksploataciju šuma na teritoriji naše opštine.

Čukić i Ralević su posebno istakli nezakonitosti prilikom dodjele koncesija, kao i nepoštovanje, odnosno, kršenje pravila koja se odnose na održavanje šumskih saobraćajnica, načinom sječe šuma (sječa mimo plana), obaveze održavanje šumskog reda, načina izvoza šume u skladu sa planskim dokumentima i drugo.

Predsjednik Skupštine je upoznao predstavnike drvoprerađivača da je Programom rada Skupštine za 2021. godinu, predviđemo razmatranje Informacije o stanju šuma, načinu sječe i uzgoju na teritoriji opštine Berane. Informacija će biti zatražena od Uprave za šume i po mogućnosti uvrštena u dnevni red za prvu narednu sjednicu Skupštine.

Svjestan problema nekontrolisane eksploatacije šuma, Obradović je sugerisao drvoprerađivačima da se obrate nadležnom Ministarstvu, kao i poslanicima u republičkom parlamentu, kako bi se inicirale izmjene i dopune zakonskih odredaba, koje se odnose na dodjelu koncesija, a koje bi imale za cilj pravedniju dodjelu koncesija, samim ti i zadovoljavanje interesa manjih koncesionara.

Predstavnici udruženja će, kako je objavljeno na sajtu Opštine Berane, zatražiti organizovanje sastanka u širem sastavu na kojem bi bili prisutni predsjednik Opštine Berane, predsjednik Skupštine, predstavnici Uprave za šume, kao i predstavnici inspekcijskih organa, a sve radi aktuelizacije ovih problema.

Share.

About Author

Leave A Reply