POZITIVNO RODITELJSTVO USLOV ZA SREĆNU PORODICU

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Uprava za statistiku „Monstat“ organizovala je danas regionalnu konferenciju na kojoj su predstavljeni ključni nalazi MIKS istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava djece i porodica u Crnoj Gori, koje je sprovedeno tokom prošle godine.

Ovo istraživanje, kako je rečeno, je prvo te vrste u regionu i poslije popisa stanovništva i poljoprivrednih domaćinstava je najozbiljnije istraživanje do sada. Prezentacija je organizovana za sve opštine sa sjevera Crne Gore a prisustvovali su predstavnici centara za socijalni rad i zdravstvenih ustanova.

Prema riječima šefa perdstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Osame Kogalija, ovo istraživanje važno je iz četiri aspekta koje se odnosi, prije svega, na djecu a tiče se dojenja, imunizacije, ranog obrazovanja i nasilja nad djecom. On je kazao da je procentualno dojenje djece više zastupljeno na sjeveru nego u centralnom i južnom dijelu države.

Za razliku od toga procenat imunizacije je niži u odnosu na centralni i južni dio, dok procenat ranog obrazovanja na sjeveru iznosi 37% za predškolski uzrast. Kada je u pitanju nasilje nad djecom Kogali smatra da tu na čitavoj teritoriji Crne Gore nije postignut napredak u zadnjih pet godina.

Pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje, dr Senad Begić, smatra da je neophodno i dalje raditi na edukaciji stanovništva kada je u pitanju imunizacija djece i odraslih.

“MIKS” je drugo po veličini statističko istraživanje u Crnoj Gori, odmah nakon popisa stanovništva.Ovo je šesto po redu istraživanje “MIKS”-a u Crnoj Gori. Ovaj put se ističe po tome što su sad po prvi put u ovom modulu iznijeti stavovi tj. znanja o imunizaciji.Sjever Crne Gore po mnogim indikatorima prednjači u odnosu na ostali dio zemlje.Ono što je nama u Institutu za javno zdravlje izuzetno važno su podaci o testiranjima na HIV, po čemu sjever prilično zaostaje u regionu, gdje je u poslednjih 12 mjeseci samo 0.9% muških ispitanika,starosti od 15 do 40 godina bilo testirano i veoma mali broj ženskih, svega oko 0.2%.Sve ovo ukazuje na nedovoljnu iskorištenost zdrastvenih servisa I to je nešto na čemu ćemo mi u narednih godinu dana posvetiti veliku pažnju.”,istakao je Begić.

Pomoćnik direktorke Uprave za statistiku, Vuk Čađenović, je putem video slajdova predstavio proces istraživanja za prošlu godinu. On je rekao da su ciljne grupe bili građani i romska populacija i da je ispitano 6 hiljada domaćinstava i preko hiljadu romskih domaćinstava. Čađenović je rekao da je tokom anketiranja daleko bolji odziv domaćinstava bio na sjeveru nego u centralnom i južnom dijelu države.

Na kraju je poručeno da se mora dodatno raditi na promjeni društvenih normi i raditi na stvaranju tzv. pozitivnog roditeljstva.

Ovo istraživanje urađeno je i ujedno povodom 30 godina Konvencije o pravima djeteta u saradnji sa UNICEF-om, a finansirala ga je Vlada Crne Gore. Prezentacija istraživanja održana je u Hotelu Berane.

Raško Ličina/Aleksandar Magdelinić

Share.

About Author

Leave A Reply