PODACI ZAVODA: POSLODAVCI TRAŽILI 6.000 MANJE RADNIKA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Broj nezaposlenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje na kraju juna iznosio je 41.890 i veći je za 6,3 hiljade u odnosu na kraj marta ove godine kada je broj evidentiranih bio 35.515.

U odnosu na kraj juna prošle godine broj nezaposlenih, prema uporednim podacima Zavoda, veći je za sedam hiljada, prenosi portal Vijesti.

U junu je čak došlo do smanjenja broja nezaposlenih u odnosu na maj ove godine, kada je broj nezaposlenih bio 42.194. Razlozi za simbolično smanjenje broja nezaposlenih u junu za 304 je što su se neki hotelijeri i ugostitelji ipak zaposlili nešto radnika za rad u sezoni, ali i to što je, nakon ukidanja dijela epidemioloških mjera, Zavod ponovo počeo da briše nezaposlene sa evidencije.

Stopa nezaposlenosti na kraju juna iznosila je 18,06 odsto, dok je u istom periodu prošle godine bila 15,07 odsto.

Poslodavci su od početka godine do kraja juna oglasili 12 hiljada slobodnih mjesta, što je za šest hiljada manje u odnosu na istih šest mjeseci u 2019. godini. Poslodavci su tražili 10,7 hiljada radnika da zaposle na određeno radno vrijeme i 1,3 hiljade na neodređeno. Kod broja radnika na neodređeno postoji rast od 400.

Prema podacima iz oglasa poslodavaca o traženoj stručnoj spremi, kriza sa koronom uticala je na smanjivanje zapošljavanja osoba bez školske spreme i sa srednjom školom, dok je simbolično čak povećan broj zaposlenih za fakultetskom diplomom u odnosu na isti period lani.

Od početka godine raspisano je 3.443 oglasa za zapošljavanje nekvalifikovanih i polukvalifikovanih, dok je lani poslodavcima trebalo 5.774 ta radnika. Poslodavcima su sada tražili 6.372 radnika sa diplomom srednje škole, dok im je prošle godine bilo potrebno njih 10.044.

Sa fakultetskom diplomom poslodavci su sada tražili 2.275, odnosno 53 više nego lani. Kod ove kategorije radnika smanjena je tražnja za magistrima sa 57 u prvoj polovini prošle godine na 31 u istom periodu ove godine, dok je istovremeno povećana tražnja za doktorima nauka sa 40 na 41.

Na evidenciji Zavoda se sada nalaze ukupno 264 magistra, 18 doktora nauka, kao i još 5.288 nezaposlenih sa fakultetskom diplomom. Prošle godine na kraju juna među nezaposlenima bio je 221 magistar, 17 doktora nauka i još 3.981 sa visokim obrazovanjem.

Nekvalifikovanih i polukvalifikovanih radnika sada je na birou 13,7 hiljada ili za 1,2 hiljade više, dok je broj nezaposlenih sa srednjom školom narastao na 22,5 hiljada ili za 4,3 hiljade.

Posao na birou čeka 14 hiljada starijih od 50 godina

Prema starosnim grupama najviše nezaposlenih ima između 50 i 60 godina starosti, njih 10.337, dok je starijih od 60 godina, koji na birou čekaju posao, 3.732. Ukupan broj starijih od 50 godina na birou povećan je za 1,6 hiljada u odnosu na kraj juna prošle godine.

Nezaposlenih koji imaju između 40 i 50 godina starosti ima 9,8 hiljada ili 1,3 hiljade više. Broj nezaposlenih koji imaju između 30 i 40 godina povećan je za 1,6 hiljada na 9,5 hiljada.

U grupi nezaposlenih između 25 i 30 godina ima 4,6 hiljada mladih, što je rast za 1,2 hiljade. Na spisku Zavoda nalazi se i 3,7 hiljada nezaposlenih koji imaju između 15 i 25 godina, što je rast od 1,1 hiljadu.

Share.

About Author

Leave A Reply