POČELO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 3.298 VISOKOŠKOLACA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ukupno 3.298 svršenih visokoškolaca počelo je danas sa stručnim osposobljavanjem kod poslodavaca u okviru sedmog ciklusa Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

“Devetomjesečno stručno osposobljavanje, tokom koga korisnici imaju naknadu u neto iznosu 50 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini, svojevrsna je podrška mladima u daljem usavršavanju i podsticaj da kroz sticanje iskustva  u realnom radnom okruženju lakše dođu do zaposlenja. Na ovaj način se istovremeno poslodavci motivišu za otvaranje novih radnih mjesta”, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Ove godine, interesovanje poslodavaca je bilo značajno, što je, kako ističu, rezultiralo oglašavanjem 11.005 slobodnih mjesta za osposobljavanje, od čega je javni sektor oglasio 4.251 slobodnih mjesta, a privatni sektor 6.754 mjesta.

Interesovanje korisnika je bilo priblizno prošlogodišnjem nivou, i 3.604 visokoškolca su se prijavila za učešće u Programu, dok je njih 3.298 dobilo priliku da se stručno osposbljava kod izabranog poslodavca.

“Korisnicima Programa se devet mjeseci provedenih kod poslodavca računa kao 12 mjeseci radnog iskustva i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog, odnosno državnog ispita. Poslodavcima Program omogućava da prepoznaju potrebe za određenim kadrom i radno ga angažuju po isteku stručnog osposobljavanja”, navode iz Ministarstva.

Poslodavci su dužni da korisnicima omoguće stručno osposobljavanje, u skladu sa posebnim aktom o programu osposobljavanja korisnika, a stručni tim zadužen za realizaciju Programa, u saradnji sa nadležnim državnim organima, vršiće kontrolu sprovođenja stručnog osposobljavanja.

“Informacije koje se dobijaju kroz Program su dobar input u koncipiranju upisne politike na institucionalnom i državnom nivou. Prema analizi koju je sprovelo Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Poreskom upravom, a koja se odnosi na prethodne godine realizacije Programa, oko 50 odsto korisnika Programa je nastavilo radni angažman”, dodaju oni.

CDM

Share.

About Author

Leave A Reply