PANDEMIJA COVID-19 UTIČE NA ŽIVOTE DJECE, BRINIMO O NJIMA!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

„Svjetski podaci i istraživanja govore da djeca mogu da obole i prenose virus COVID-19, ali na svu sreću kod njih se javljaju blaži simptomi i tok liječenja je brz i efikasan“, kazala je doktorica Gordana Čantrić, specijalista pedijatar u beranskom Domu zdravlja, povodom 20. novembra – Međunarodnog dana djeteta.

Osmišljen za svu djecu svijeta, bez obzira na rasu, pol, vjeru i naciju, ove godine se ovaj datum obilježava u otežanim i izmijenjenim uslovima.

„Neophodno je naglasiti važnost ostvarivanja dječijih prava zbog unaprjeđenja života djece cijelog svijeta. Iz javno-zdravstvene perspektive neophodno je raditi na zaštiti zdravlja djece od najranije dobi. Brojne prijetnje doživotnom zdravlju djece, poput prekomjerene tjelesne mase i debljine, danas su među globalno vodećim prioritetima javnog zdravstva. Upravo iz razloga što je prekomjerena tjelesna masa osnovni činilac rizika za razvoj danas vodećih hroničnih nezaraznih bolesti“, naglasila je dr Čantrić.

Podsjetila je da se ove godine Međunarodni dan djeteta obilježava u drugačijim uslovima. Prema njenim riječima, kompletna situacija poremetila je cijeli svijet, a u dječijim glavama stvara se strah, nemir i neizvjesnost.

„Okruženi informacijama, svakoga dana sve više, umjesto nevinih osmijeha, vidimo uplašenost na dječijim licima. Treba ih sačuvati od priče ukućana, medija, jer i kada vam se čini da su nezainteresovani, sve čuju i vide. Uskraćeno im je pravo na igru, što ih prirodno sleduje kroz druženje, socijalizaciju, učenje novog i nepoznatog“, kazala je doktorica Čantrić, dodajući da je u dječijoj prirodi da traži, istražuje, pronalazi…

Međunarodni dan djeteta ima za cilj da podsjeti i senzibiliše javno mnjenje i ustanove na potrebu zaštite maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 20. novembra 1959. godine usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a 1989. godine Konvenciju o pravima djeteta. Međunarodni dan djeteta se obilježava u svijetu od 20. novembra 1989. godine.

Dječija prava su utvrđena Konvencijom o pravima djeteta, koju su ratifikovale 193 zemlje, a osnovni principi Konvencije su pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes djeteta, pravo na participaciju kao i pravo na nediskriminaciju.

Andrija Turčinović

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BERANE

Share.

About Author

Leave A Reply