OPŠTINA BERANE STIPENDIRA 25 STUDENATA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Opština Berane će u studijskoj 2020/2021. godini stipendirati 20 studenata osnovnih i pet studenata postdiplomskih studija.

Iz tog razloga, Seketarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane je raspisao konkurs za dodjelu stipendija studentima za školsku 2020/2021. godinu.

„Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija mogu ostvariti studenti na osnovnim i postdiplomskim studijama, koji su državljani Crne Gore, imaju prebivalište na teritoriji opštine Berane najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa, imaju prosječnu ocjenu najmanje 9,00 tokom studiranja, i koji nijesu u radnom odnosu”, stoji u tekstu konkursa.

Precizirano je da kandidati koji konkurišu za dodjelu stipendija, uz prijavu na konkurs, prilažu sljedeću dokumentaciju:

  • uvjerenje o državljanstvu ili fotokopiju biometrijske lične karte,
  • potvrdu o upisu godine studija na osnovnim, odnosno postdiplomskim studijama,
  • potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina,
  • potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni tokom studija i
  • potvrdu o prebivalištu.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, tačnije do 29. septembra.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu – Opština Berane, Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane, ul. IV Crnogorske brigade br. 1 sa naznakom “Konkurs za dodjelu stipendija studentima talentima.

Iz Sekretarijata su nagalasili da nepotpune i neblagovremene prijave neće razmatrati.

Share.

About Author

Leave A Reply