OPŠTINA BERANE: RANG LISTA PROJEKATA NVO

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Opština Berane objavila je listu nevladinih organizacija koje su kandidovale svoje projekte za opštinsku raspodjelu sredstava namijenjenih finansiranju lokalnih NVO.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama opštine Berane utvrdila je listu od osam organizacija prem sljedećem redoslijedu:

  1. NVO Glasnici nade – „Moje pravo, moja budućnost“,
  2. NVO „INVIKTUS“– „Ruka pomoći“,
  3. Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu, Plav i Rožaje – „Malim korakom u velike promjene statusa slijepih i slabovidih građana – Program rada u 2020. godini“
  4. NVO „ Crnogorska Iskra“ – „Unapređenje socijalnih usluga kroz promociju i osnaživanje korisnika da koriste nove usluge u lokalnoj zajednici“
  5. Organizacija gluvih i nagluvih lica za opštine Berane, Rožaje, Plav, Andrijevicu, Petnjicu i Gusinje – Jednake mogućnosti za gluve i nagluve osobe u opštini Berane – Program rada u 2020. godini,
  6. NVO Škola sporta IVA – „ OSI u sportu“ ,
  7. Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu, Plav i Rožaje,- Obukom do novih mogućnosti“
  8. NVO Gradsko kulturno umjetničko društvo „LIM“ – „ Razvoj djece sa smetnjama u razvoju kroz kulturno umjetnička druženja „

Javnim pozivom je predviđeno da ovogodišnji budžet za finansiranje projekata koji obezbjeđuju “raznovrsnost, kvalitet i doprinos održivosti usluga u oblasti socijalne, zdravstvene i dječje zaštite, zaštite djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, osoba sa invaliditetom, i drugih oblika zaštite ” bude 17 hiljada eura.

Milena Bubanja Obradović

Share.

About Author

Leave A Reply