OPŠTINA BERANE: KROZ EVROPSKE PROJEKTE DO ZDRAVIJE ŽIVOTNE SREDINE

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Opština Berane glavni je aplikant u projektu „Zelena ostrva“, koji se realizuje od aprila prošle godine a koji za cilj ima poboljšanje sistema upravljanja otpadom u ciljnim područjima, smanjenje zagađenja i jačanje kapaciteta institucija za adekvatno sakupljanje otpada u opštinama Berane i Malesi e Madhe u Albaniji.

Menadžerka projekta Maja Pešić, gostujući u Jutarnjem programu Radio Berana, kazala je da je projekat dio IPA II programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014 – 2020.

„Na poziv, koji je objavljen 2016. godine, pristiglo je 86 predloga projekata  i mi smo odabrani da ga realizujemo. Pored opštine Malesi e Mathe, partneri u projektu su nevladine organizacije VIS Albanija i Caritas Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta, koji se sprovodi u trajanju od 30 mjeseci je 469,816.92 eura, a vrijednost dotacije je 399,215.22 eura“, precizirala je Pešić.

Projekat će biti realizovan u dvije faze, od kojih prva predviđa edukaciju, dok će se tokom druge vršiti unapređenje tehničkih kapaciteta institucija koje se bave zaštitom životne sredine.

„Prvi dio je edukacija predstavnika institucija koje se bave zaštitom životne sredine. Već smo imali jednu tribinu u Albaniji koja je okupila 40 predstavnika javnih institucija, nevladinog sektora i naravno predstavnike projektnog tima. Trening je održan u Skadru i trajao je dva dana. Sledeći trening biće održan u Beranama, u februaru, i očekujemo učešće predstavnika svih ovih institucija. Tom prilikom uključićemo i dvije srednje škole, Gimnaziju „Panto Mališić“ i jednu školu iz Albanije, kao i po dvije osnovne škole iz Berana i Albanije. Za te škole ćemo imati određene nabavke i eko akcije, nabavku opreme za njih i uključićemo djecu u sve  projektne aktivnosti“, kazala je Pešić.

U drugoj fazi projekta, koja predviđa unapređenje tehničkih kapaciteta institucija, prema riječima menadžerke Pešić, biće obezbijeđen jedan automobil za Komunalnu inspekciju, kao i jedan kamion za JP “Komunalno“ Berane.

„Pored toga, nabavićemo kontejnere za osam lokacija u gradu, po četiri kontejnera za svaku lokaciju. To je ukupno po 32 kontejnera za Berane i partnersku opštinu u Albaniji. Na tih osam lokacija napravićemo i zelena ostrva. To je nešto što je novina u Crnoj Gori i što ćemo mi uraditi na svoj način. Kontejneri i otpad neće biti vidljivi, već će te površine biti ozelenjene, a edukovaćemo građane na koji način treba da koriste kontejnere u koje se selektivno odlaže otpad“, istakla je ona.

Pešić naglašava da je novina i to što će po 1000 porodica u Crnoj Gori i Albaniji dobiti kante za suvi i mokri otpad, tako da će oko 8000 građana direktno biti uključeno u implementaciju projekta. Istovremeno, biće vođena i promotivna kampanja putem koje će građani biti upoznati sa svim aktivnostima u okviru same kampanje.

„Uporedo sa ovim projektom, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, radili smo na pripremi dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta u Beranama. Ukoliko sprovedemo sve ove mjere i edukujemo građane da selektuju otpad, a nemamo gdje da ga odložimo, onda nismo ništa uradili. U saradnji sa Ministarstvom raspisali smo tender za izradu glavnog projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta sa sortirnicom ovdje u Beranama, koja će biti na Rudešu. Dokumentacija je završena, slijedi raspisivanje tendera za izgradnju i očekujemo da će radovi na gradnji početi ove godine“, zaključila je Pešić.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BERANE

Share.

About Author

Leave A Reply