ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA CRVENOG KRSTA BERANE

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Predsjednik Opštinske organizacije Crvenog krsta Berane u narednom period biće Jovan Komatina, a njegov zamjenik Dragan Bogavac, odlučeno je na jučerašnjoj izbornoj skupštini Crvenog krsta  Berane. Skupština je, takođe, jednoglasno potvrdila mandat i dala povjerenje da i dalje sekretar ove organizacije bude Slavko Jolić.

Izabran je i novi Upravni odbor koga čine Sejdo Čilović, Jovan Komatina, Lidija Vulević, Remzija Ramusović, Dragan Bogavac, Siniša Mijatović i  Esad Agović.

Skupština je, takođe, potvrdila izbor 25 predstavnika osnovnih i mjesnih organizacija te javnih ustanova i preduzeća sa teritorije naše opštine.

Za delegate u nacionalnoj Skupštini Crvenog krsta Crne Gore predloženi su Sejdo Čilović, Siniša Mijatović i  Remzija Ramusović.

Izboru rukovodstva i organa Crvenog krsta u našem gradu, na Skupštini je prethodila rasprava i analiza izvještaja o radu u prethodnom četvorogodišnjem periodu, kao i Program rada i finansijski plan za 2018. godinu, što je jednoglasno usvojeno.

U svečanom dijelu Skupštine, zaslužnim pojedincima za dugogodišnji rad i ostvarivanje zadataka i ciljeva Crvenog Krsta, kako u našoj opštini tako i šire, uručena su priznanja koja  dodijeljuje  Crveni Krst Crne Gore .

Najveće priznanje, Zlatna medalja Crvenog krsta Crne Gore dodijeljeno je Veselinu Rmušu. Priznanje Zlatni znak dodijeljeno je Sejdu Čiloviću, Siniši Mijatoviću i Jovanu Komatini. Priznanje srebrni znak Crvenog krsta dodijeljeno je Draganu Bogavcu, Remziji Ramusoviću, Sanji  Vešović, Esadu Agoviću, Mirsadu Sukiću i Nerminu Šoljaninu.

Zahvalnice za dugogodišnji rad  u Crvenom krstu Berana dodijeljene su Osnovnoj školi “Radomir Mitrović” , Lazu Anđiću (Društvu dobrovoljnih davalaca krvi Berane ), Lidiji Vulević, Stojanu Kukalju (Organizacija gluvih Berane), Branku Raičeviću (Organizacija slijepih Berane), Hajru Ljuškoviću, Vlastu Deleviću, Dženiti i Dženisi Šoljanin, Milki Džudović i Marijani i Bosi Kovačević.

Izbornoj skupštini beranskog Crvenog krsta su prisustvovali  potpredsjednik Crvenog krsta Crne Gore dr Besim Kadić i član izvršnog odbora Crvenog krsta Rožaja Husnija Korać, kao i delegati, brojni  humanitarni radnici i volonteri Crvenog krsta.

       Tekst  je nastao u okviru projekta “Unapređenje vještina korištenja interneta i društvenih mreža”

Share.

About Author

Leave A Reply