NOVI KONTEJNERI ZA ODLAGANJE DVIJE VRSTE OTPADA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Opština Berane, kroz projekat “Zelena ostrva”, nabavila je 42 kontejnera. Nove posude za odlaganje komunalnog otpada zamjena su za dotrajale kontejnere u samom centru grada, što će omogućiti građanima da na selektivan način odlažu dvije vrste otpada – mokru i suvu frakciju. Na taj način će se, prema riječima direktora Komunalnog preduzeća Sava Vučetića, higijena u gradu podići na viši nivo.

Rukovodilac projekta “Zelena ostrva” Maja Pešić, kazala je da je jedna od aktivnosti edukacija građana o odlaganju na suvi i mokri otpad, tako da je u prethodnom periodu projekat zaživio u 1.000 domaćinstava kojima su podijelili dvije hiljade kanti.

“Kao nastavak te aktivnosti obezbijeđena su 42 nova kontejnera, tako da će u užem centru grada biti postavljen 21 set kontejnera u zelenoj i kafenoj boji. U skladu sa tim, biće organizovani sastanci sa predstavnicima mjesnih zajednica oko načina odlaganja komunalnog otpada”, dodala je ona.

Pešić je podsjetila da je u okviru ovog projekta, pored edukacije građana, vršena i edukacija zaposlenih u javnom sektoru koji se bave životnom sredinom, a nabavljena je i vrlo vrijedna oprema za javne institucije iz tog sektora.

Foto: Opština Berane

Direktor Komunalnog je kazao da je preduzeće kojim rukovodi posredstvom projekta “Zelena ostrva”, između ostalog, dobilo kamion, a Komunalna policija automobil za terenski rad.

“Komunalno preduzeće je kroz ovaj projekat ranije dobilo 2.000 kanti od 120 litara, kao i osam zelenih ostrva sa po četiri kontejnera u četiri boje, i sve te lokacije su ozelenjene. Projekat koji sprovodi Opština Berane je jako važan za naše preduzeće. Naši zaposleni su zajedno sa predstavnicima Opštine i Komunalne policije pohađali predavanja i treninge na temu upravljanja otpadom”, zaključio je Vučetić.

Projekat “Zelena ostrva” finansira Evropska unija, a realizuje Opština Berane kao glavni aplikant sa partnerima iz Crne Gore i Albanije.

Projekat unapređuje životnu sredinu u prekograničnom području i predviđa realizovanje aktivnosti u tom pravcu.

Share.

About Author

Leave A Reply