Nagrada 21. Jul: Predloge dostavljati do 1. jula

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Na osnovu člana 6 Odluke o Nagradi ”21. jul”, Žiri za dodjelu Nagrade ”21. jul” u 2020. godini, obavještava sve zainteresovane da do 1. jula 2020. godine, mogu dostavljati svoje predloge za Nagradu.

Nagrada ”21. jul”,  povodom Dana Opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane.

Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u poslednjoj godini dana, a u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada se može dodjeliti i posmrtno.

Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Opštinu.

Pravo predlaganja kandidata za Nagradu imaju: preduzeća, ustanove, udruženja, grupe građana, pojedinci i drugi subjekti sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama.

Predlozi za Nagradu se  dostavljaju u pisanoj formi, sa obrazloženjem i dokumentacijom, na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za Nagradu. Predlozi se dostavljaju Skupštini opštine Berane – Žiriju za dodjelu Nagrade ”21. jul” najkasnije do 1. jula 2020. godine, na adresu: Skupština opštine Berane, 84300 Berane, ul. IV crnogorske brigade br. 1,u zatvorenoj koverti ili elektronskim putem na mejl adresu ziri@berane.co.me.

Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga.

Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge, Žiri neće razmatrati.

Share.

About Author

Leave A Reply