Korzo” je primjer dobro osmišljene pljačke

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Manjinski akcionari Hotelsko turističkog preduzeća “Berane” AD zatražili su od novih crnogorskih vlasti da pronađu njihov predmet koji se u Privrednom sudu u Podgorici vodio pod oznakom k.br 42/05, u kojem su zahtijevali poništenje prodaje takozvane Gradske kafane, odnosno kafane “Korzo”.

Budući da je od prodaje prošlo više od deceniju i po, oni vjeruju da je taj predmet neko negdje namjerno zaturio i da se čeka da ga prekrije veo zaborava.

”Tražimo da se predmet pronađe i da se skine prašina sa njega. Sav taj posao imao je obilježje organizovanog kriminala, i mi smatramo da djela iz oblasti organizovanog i privrednog kriminala ne zastarijevaju”, kaže predsjednik Udruženja manjinskih akcionara Miomir Ćorac.

On podsjeća da je spor oko Gradske kafane samo jedan koji su manjinski akcionari poveli protiv tadašnjeg poslovodstva HTP-a, zapravo firme “Euroturist GMBH”.

HTP “Berane” više ne postoji, ali se u registru Centralne depozitarne agencije (CDA) još vodi kao akcionarsko društvo (AD) pod tim nazivom, i zato vjeruju da imaju pravo na ovakav zatjev.

Ovim sporom manjinski akcionari traže naplatu akcija na vrijednosnu cijenu objekta.

”Stvarna cijena Gradske kafane svakako nije ona po kojoj je navodno objekat prodat. Zamislite strogi centar grada gdje cijena poslovnog prostora po kvadratu iznosi svega 115 eura. Tu brat bratu kvadrat ne bi dao ispod dvije, do pet hiljada eura. To znači da je ovo društvo okupljeno oko ‘Euroturista GMBH’ samo od prodaje gradske kafane bilo u plusu milion eura”, tvrdi predsjednik Udruženja manjinskih akcionara.

Kafana “Korzo”, jedan od najatraktivnijih objekata HTP “Berane”, predstavlja početak dobro osmišljene i organizovane pljačke za koju do danas niko nije odgovarao.

HTP “Berane”, nekada solventnu i bogatu kompaniju, bez gubitaka i sa zalihama robe u vrijednosti od 80 hiljada eura, u martu 2003. godine privatizovalo je do tada nepoznato preduzeće “Euroturist GMBH”.

Oni su imali u prvom trenutku 36 odsto akcija, ali im je Fond za razvoj ustupio na upravljanje svojih 15 odsto.

”Euroturist GMBH” je, međutim, vrlo brzo, kupujući, ili kako to manjinski akcionari kažu, otimajući po ulicama, vaučere i akcije od građana i radnika, postao samostalno vlasnik preko pedeset odsto HTP-a (50,014 procenata), i više im državni fondovi nijesu bili potrebni.

Na meti se najprije našla kafana “Korzo”, na najatraktivnijoj lokaciji. U centru, s pogledom na glavnu ulicu. Oduvijek popularno mjesto, prodato je već sljedeće godine pod više nego sumnjivim okolnostima.

”Euroturist GMBH” prethodno je podigao namjenski kredit od “Atlasmont banke” od 120 hiljada eura za njenu rekonstrukciju. Rekonstrukcije nikada nije bilo.

”Potrebe za tim kreditom uopšte nije bilo. Naša kompanija je u to vrijeme dobijala veliki novac od Komesarijata za izbjeglice, na ime zakupljenih hotela na Lokvama i u Andrijevici. Bilo nas je oko stotinu radnika, i taj novac koji smo dobijali mogao je da pokriva sve plate i sve obrtne troškove preduzeća”, smatra predsjednik Udruženja manjinskih akcionara.

Kredit od stotinu dvadeset hiljada eura kod “Atlasmont banke” ipak je uzet samo tri mjeseca nakon privatizacije.

Privatizacija i promjena strukture vlasništva je obavljena u martu 2003. godine, a kredit je, prema zapisniku finansijke policije, u koji su “Vijesti” imale uvid, odobren i isplaćen prema ugovoru broj F2/03 od 17. juna 2003. godine.

Prenos sredstava izvršen je izvodom broj 13 od 23. 06 2003, i to tako što je polovina sredstava, odnosno šezdeset hiljada prebačeno na žiro-račun kod “Atlasmont banke” Berane br. 55600-601-3-2007587, dok je druga polovina ili drugih šezdeset hiljada prebačeno na račun broj 55600-601-9-4007587 kod CKB Berane.

”Uvidom u izvod CKB Berane br. 4 od 28. 6. 2003. godine utvrđeno je da je ‘Slomont turistu’ DOO Podgorica na ime avansa, po predračunu br. 101/03, uplaćen iznos od 117 hiljada eura, za izvođenje radova i rekonstrukciju i adaptaciju kafane ‘Korzo’ u Beranama. U knjigovodstvu pravnog lica (HTP ‘Berane’) nema dokaza da li su ova sredstva vraćena pošto radovi na adaptaciji i rekonstrukciji nijesu izvedeni”, zapisala je finansijska policija nakon kontrole koju je obavila 29. marta 2005. godine.

Predsjednik manjinskih akcionara tvrdi da ta sredstva nikada nijesu vraćena i da su pare nestale. Iako je kredit za rekonstrukciju bio namjenski, kafana “Korzo” je prodata.

”U poslovnoj dokumentaciji stoji da je kafana Korzo prodata izvjesnom Milonji Ivanoviću za 115 hiljada eura, na licitaciji održanoj 5. juna 2004. godine, istog dana kada je nezakonito donijeta odluka o njenoj prodaji. Nezakonito zbog toga što nijedna odluka o prodaji nekog dijela hotelsko-turističkog preduzeća nije mogla da se donese bez dvotrećinske većine na skupštini akcionara”, objašnjava Ćorac.

Tragovi novca govore da je navodni kupac kafane “Korzo” Milonja Ivanović samo deset dana prije kupovine, poslovodstvu HTP-a pozajmio dvadeset pet hiljada eura. Taj pozajmljeni novac je kasnije uračunat u cijenu.

Ostatak je, prema nalazu finansijske policije, uplaćen direktno u blagajnu preduzeća. Najprije pet hiljada na dan prodaje, i još osamdeset pet hiljada desetak dana kasnije. Sve u svemu, ukupno 115 hiljada eura.

”Odlukom borda direktora br. 493/1 od 26. 6. 2004. godine, dio para od prodaje kafane ‘Korzo’, u iznosu od 43 hiljade eura, deponovan je na čuvanje kod jednog člana odbora direktora, zbog čestih blokada žiro-računa i ista će biti korišćena prema potrebama iz tekućeg poslovanja”, zapisala je finansijska policija.

Ne može ni biti izbrisan, jer nikada nije vođen stečaj

Predsjednik Udruženja manjinskih akcionara Miomir Ćorac tvrdi da kupac kafane nije bio Milonja Ivanović, već da se radilo o fiktivnoj prodaji.

”Dokaz za to je posjedovni list broj 111-956-1-1152-2005, izdat godinu dana poslije prodaje, 26. maja 2005. Na tom listu se kao vlasnik nigdje ne pominje Ivanović, već se svi lokali vode na članove tadašnjeg poslovodstva HTP-a, njihove advokate i viđenije ljude iz Berana. Ivanović se kao vlasnik tri lokala pominje tek u posjedovnom listu izdatom šest godina nakon prodaje, 2010. godine”, kaže Ćorac.

Uvidom u Centralni registar može se utvrditi da AD HTP Berane do danas nije izbisan.

”Ne može ni biti izbrisan, jer nikada nije vođen stečaj, niti proces likvidacije”, kaže Ćorac.

Manjinski akcionari zato vjeruju da imaju pravo od novih crnogorskih vlasti da traže reviziju i privatizacije Hotelsko turističkog preduzeća Berane, kao i svih sporova koje su vodili protiv Euroturista GMBH, kao što je “zagubljeni” spor kod Privrednog suda k. br 40/05

Share.

About Author

Leave A Reply