KONKURS O DODJELI LINIJA U PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine raspisao je Konkurs o dodjeli linija u linijskom prigradskom prevozu putnika opštine Berane po Planu linija.

1.Berane-Šekular
2.Berane-Kaludra
3.Berane-D.Rženica
4.Berane-Mašte-Babino-Zagrađe
5.Berane-Kurikuće
6.Berane-Bubanje
7.Berane-Zagorje
8.Berane-Dapsiće
9.Berane-Vinicka

Potreban broj vozila po liniji je jedno, a linije se ustupaju na period od tri godine.

Pravo učešća na Konkursu imaju privredna društva ili preduzetnici koji su registrovani za obavljanje ove djelatnosti i posjeduju Licencu u unutrašenjem lokalnom drumskom saobraćaju za obavljanje linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika i izvode licence za vozila izdate od strane nadležnog organa.

Ponude se podnose neposredno dostavom na pisarnici opštine Berane, u zatvorenim kovertama sa naznakom “za konkurs-ne otvaraj”, najkasnije do 30.09.2019.godine

Više: https://berane.me/servisne-informacije/konkurs-za-dodjelu-prigradskih-linija-2/

Share.

About Author

Leave A Reply