JAVNI POZIV ZA DODJELU PRIPLODNIH JUNICA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Obavještavaju se sva zainteresovana lica sa teritorije opštine Berane da je izašao Javni poziv za dodjelu priplodnih junica, a koje je predviđeno Planom Agrobudžeta opštine Berane za 2022. godinu.

Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u zgradi nekadašnjeg Vojnog odsjeka u Polimskoj ulici, dok je na oglasnoj tabli opštine Berane istaknut Javni poziv sa tačno utvrđenim uslovima, kriterijumima i načinu podnošenja zahtjeva.

Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti i dokaz o posjedu zemljišta (posjedovni list, list nepokretnosti ili saglasnost o zakupu zemljišta), uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje ili potvrdu o nezaposlenosti za supružnike, fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva i fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica.

Zahtjevi se predaju od danas (29. novembra) do 9. decembra ove godine.

Share.

About Author

Leave A Reply