EKIP: Ubrzano povećanje upotrebe interneta usljed pandemije

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U prošloj godini došlo je do ubrzanog povećanja upotrebe interneta usljed pandemije covid-19, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

“Obim internet saobraćaja u fiksnim mrežama u prošloj godini je 51,39 odsto veći od ostvarenog internet saobraćaja u 2019. godini, a broj korisnika koji su pristupali internetu putem optičkih vlakana, kao najsavremenijeg vida pristupa u fiksnim mrežama, se u toku prošle godine povećao 16,14 odsto u odnosu na 2019. godinu”, navodi se u saopštenju.

Broj korisnika mobilnih usluga koji su, na kraju prošle godine, pristupali internetu iznosio je 539,55 hiljada i 6,73 odsto je veći u odnosu na 2019. godinu.

Trend povećanja broja širokopojasnih priključaka i korišćenja interneta u Crnoj Gori je, kako se dodaje, prisutan dugi niz godina, ali je u prošloj godini ubrzan usljed pandemije covid-19.

“Prethodna godina, puna izazova, uticala je i na građane i na preduzeća da promijene životne i radne navike. Vidjelo se da elektronske komunikacije imaju izuzetan značaj za zdravlje, živote ljudi i dobro funkcionisanje društva u cijelini”, navodi se u saopštenju.

Elektronske komunikacione mreže su, kako se dodaje, omogućile da veliki dio svojih radnih, školskih i drugih obaveza građani završavaju na daljinu, iz svojih domova, bez izlaganja riziku od oboljevanja.

“Prosječan korisnik je znatno povećao korišćenje interneta, tako da je u fiksnim elektronskim komunikacionim mrežama, tokom prošle godine, na mjesečnom nivou koristio 154,77 gigabajta (GB) internet saobraćaja, što je u odnosu na 2019. godinu povećanje 46,8 odsto”, rekli su iz EKIP-a.

Stalna potreba korisnika za novim uslugama, sve većim brzinama prenosa podataka i kvalitetom servisa uslovila je operatore u Crnoj Gori da, kako bi se zadovoljile narastajuće potrebe korisnika, konstantno unapređuju svoje mreže i usluge.

“Trend povećanja broja instaliranih i aktivnih priključaka u fiksnim širokopojasnim pristupnim mrežama nastavljen je i tokom prošle godine. Na kraju prošle godine u Crnoj Gori je bilo ukupno 184,17 hiljada aktivnih priključaka fiksnog širokopojasnog pristupa”, navodi se u saopštenju.

Trend rasta je, kako se dodaje, posebno vidljiv kod priključaka sa optičkim vlaknima (FTTx), kao najsavremenije vrste priključaka. Učešće te vrste priključaka u ukupnom broju aktivnih fiksnih širokopojasnih priključaka je u prošloj godini porastao na skoro 40 odsto.

“U 20 opština, u kojima živi 96,67 odsto stanovnika Crne Gore, usluga fiksnog širokopojasnog pristupa je dostupna kod najmanje tri operatora, a u ostalim opštinama usluga je dostupna kod najmanje dva operatora”, kazali su iz EKIP-a.

Operatori nude uslugu širokopojasnog pristupa internetu sa brzinama od 2-200 megabita po sekundi (Mb/s).

Analiza broja priključaka pokazuje da sve veći broj korisnika koristi brzi i ultra brzi pristup internetu (pristup sa brzinom većom od 30Mb/s odnosno 100 Mb/s). Trenutno preko 67 odsto korisnika koristi ovakve brzine pristupa.

“Tokom prošle godine je, kroz dalje unapređenje dostupnosti i povećanje kapaciteta mobilnih širokopojasnih usluga prenosa podataka, nastavljen razvoj mobilnih elektronskih komunikacionih mreža u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Iz EKIP-a su zaključili da je implementacijom LTE-Advanced (3GPP Release 10) tehnologije sa agregiranjem dva, odnosno tri LTE nosioca, u mobilnim mrežama u Crnoj Gori omogućen širokopojasni pristup brzinama koje su uporedive sa brzinama koje se na korisničkom nivou trenutno nude u fi.

Share.

About Author

Leave A Reply