Dom zdravlja: Ponovo počelo Savjetovalište DPST

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U okviru Doma zdravlja Berane ponovo je aktivirano savjetovalište DPST (dobrovoljno , povjerljivo savjetovanje i testiranje).

Ovo savjetovalište radi svakog ponedeljka , utorka i srijede u periodu od 15 do 19h u okviru Centra za reproduktivno zdravlje.

“To je savjetovalište u kom svakom klijentu može biti pružena usluga savjetovanja i testiranja na HIV, hepatitis B i hepatitis C . S obzirom na to da u savjetovalištu rade ljekari i sestre kao tim pored ovih testiranja klijenti mogu dobiti savjetovanje koje je vezano i za druge polno i krvlju prenosive bolesti . Prvo Savjetovalište za DPST je počelo sa radom 2005. godine u Podgorici (u Institutu za javno zdravlje), a kasnije je otvoreno još sedam Savjetovališta u domovima zdravlja u sedam opština Crne Gore (Bar, Kotor, Herceg Novi, Nikšić, Bijelo Polje, Berane i Pljevlja)” kazala je doktorica Jovana Mihailović ginekološkinja u Centru za reproduktivno zdravlje u Beranama.

Tokom godina, došlo je do značajnog porasta broja savjetovanih i testiranih u ovim centrima, posebno od započinjanja testiranja upotrebom brzih testova. Međutim, i dalje se u visokom procentu HIV infekcija otkriva u kasnijem (simptomatskom) stadijumu infekcije, kada je oštećenje imunog sistema značajno i kada je teže uspostaviti dobar terapijski odgovor kod pacijenta.

“Testiranje u našem savjetovalištu se odvija brzim testovima i nakon svega nekoliko minuta možete saznati Vaš status i eventualno u slučaju pozitivnog rezultata spasiti sebi život. HIV koji je i dalje veliki problem u našoj zemlji danas nije neizlečiva bolest jer naša država je obezbijedila ljekove koji se propisiju pacijentima koji imaju HIV infekciju. Nakon adekvatnog uzimanja terapije broj kopija HIV virusa može biti sveden na minimum ( toliko da čak i ako imate HIV ne možete nikog inficirati )” objašnjava ona.

HIV infekcija čiji je krajnji stadijum izazivanje AIDS (( SIDA )- sindroma stečene imunodeficijencije ) je sada izlječiv.

“HIV i SIDA Nisu bolesti od kojih se umire , to su bolesti sa kojima se danas doživljava duboka starost uz jedan potpuno normalan život. Isto važi i za viruse hepatitisa. Sve osobe koje su u nedoumici da su došle u neki rizičan kontakt u kom bi moglo doći do prenosa infekcije, bilo da su u pitanju osobe koje su bile izložene kontaktu sa inficiranom krvlju, intravenski uživaoci droga, osobe koje su pripadnici LGBTI populacije kao i ostali trebalo bi da prođu process savjetovanja i testitranja na HIV i ostale polno i krvlju prenosive bolesti” objašnjava Mihailović.

Prilikom testiranja na HIV zdravstveni radnici poštuju etički kodeks koji obuhvata : pristanak na testiranje , povjerljivost savjetovanje , saopštavanje rezultata testa i ukoliko je potrebno upućivanje na dalje liječenje, uz poštovanje zaštite ljudskih prava osoba koje su inficirane HIV-om ili nekim drugim virusom.

Milena Bubanja Obradović

Share.

About Author

Leave A Reply