CENTAR ZA SOCIJALNI RAD: Budite odgovorni, djeci pružite pažnju, a ne novac

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

“Budite odgovorni, djeci pružite pažnju, a ne novac” poručili su iz Centra za socijalni rad Berane i napomenuli da je ključ borbe za suzbijanje prosjačenja veći stepen uključenosti u obrazovni sistem.

“Na sastanku koji smo održali sa predstavnicima institucija koje su zadužene za sprovođenje i realizaciju aktivnosti iz Protokola o postupanju institucija sa djecom koja su na ulici u cilju suzbijanja prosjačenja saglasili smo se da je neophodno da se ostvari komunikacija i saradnja sa roditeljima, RE medijatorom/posrednikom , kao i da rad svih nadležnih institucija bude koordinisan” kazale su Marija Stanišić i Marijana Tajić iz beranskog Centra za socijani rad.

U Crnoj Gori, kao i zemljama u regionu prosjačenje je česta pojava, a kako kažu iz Centra za socijalni rad, na ulicama su uglavnom djeca i odrasle ženske osobe.

Sastanak na temu prosjačenja

“Najviše prosjaka su mali Romi, koje najčešće iskorištavaju i tjeraju na prosjačenje njihovi roditelji. Na ulicama su u najvećem broju djeca, ali i odrasle osobe uglavnom žene, koje sa sobom vode djecu da bi kod građana izazvale sažaljenje” dodaju one.

Djeci koja na ulicama prose ugrožena su njihova elementarna ljudska prava, a u Crnoj Gori postoji protokol koji obavezuje nadležne ustanove na saradnju i jasno definiše način njihovog postupanja.

“Aktivna, koordinisana i direktna komunikacija nadležnih institucija sa roditeljima romske djece, kao i postupanje i saradnja, tj. multidisciplinarni pristup problemu u konkretnim slučajevima je jedna od najbitnijih tačaka u suzbijanju prosjačenja” smatraju u Centru za socijalni rad Berane.

One su poručile da davanjem novca građani podstiču da djeca ostanu na ulici i njihove roditelje ili posrednike da iskorištavaju djecu, te da svaki slučaj prosjačenja treba biti prijavljen policiji.

Milena Bubanja Obradović

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BERANE

Share.

About Author

Leave A Reply