17.000 EURA ZA PROJEKTE IZ OBLASTI DJEČJE ZAŠTITE…

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama opštine Berane, objavila je Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija.

Riječ je o projektima, odnosno programima u oblastima u kojima se obezbjeđuje – raznovrsnost, kvalitet i doprinos održivosti usluga u oblasti socijalne, zdravstvene i dječje zaštite, zaštite djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, osoba sa invaliditetom, i drugih oblika zaštite.

Ukupan iznos sredstava  koja mogu biti raspodijeljena konkursom je 17 hiljada eura.

U konkursu se navodi da “ukupan iznos dodijeljenih sredstava za jednu  nevladinu organizaciju, koja kandiduje projekat, odnosno program, ne može premašiti iznos od 20 odsto od ukupno opredijeljenih sredstava predviđenih Budžetom Opštine koja se raspodjeljuju na osnovu konkursa.

“Minimalan iznos sredstava koji će biti dodijeljen nevladinoj organizaciji,  ukoliko njen projekat  bude odobren od strane Komisije, po pravilu, ne može biti manji od 50 odsto od ukupnog iznosa sredstava za finansiranje tog projekta navedenog u prijavi na javni konkurs”, stoji u konkursu.

Na ovaj konkurs, kako je saopšteno, nevladina organizacija može prijaviti više projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ta organizacija može biti partner samo na  jednom projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 30. julom 2020. godine.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na propisanom prijavnom obrascu koji je dostupan na sajtu www.berane.co.me

Detaljnije o ovom konkursu možete se informisati klikom na LINK.

Share.

About Author

Leave A Reply