UMHCG OBJAVILO PRIRUČNIK ZA OSI ZA VANREDNE SITUACIJE

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Udruženje mladih sa hendikepom (UMHCG) izradilo je Priručnik i smjernice o postupanju osoba s invaliditetom i postupanju prema OSI u vanrednim situacijama s predlogom sadržaja protokola. U cilju pristupačnih i lako razumljivih informacija izrađena je i video animacija koja je prevedena i na znakovni jezik.

“Projektom se želi doprinijeti unaprjeđenju informisanja i zaštiti OSI u situacijama rizika i drugim vanrednim i kriznim situacijama u Crnoj Gori, kroz promovisanje značaja i vrste pristupačnih protokola i servisa u oblasti zaštite i spašavanja OSI na nacionalnom i lokalnom nivou Crne Gore, iniciranje adekvatnih garancija i poštovanja prava OSI u domaćim javnim politikama u oblasti zaštite i spašavanja u skladu s međunarodnim standardima”, navodi se u saopštenju.

Video animacija je izrađena u okviru projekta 112 – Koraci ka sigurnOStI,  koji je finansijski podržalo Ministarstvo unutrašnjih poslova posredstvom Konkursa za raspodjelu sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje.

“Video animacija je prvenstveno namijenjena osobama s oštećenjem sluha i osobama s intelektualnim i psihosocijalnim invaliditetom, ali je korisna svim drugim javnostima uključujući i građane/ke. Animacija sadrži smjernice o postupanju OSI u slučaju vanredne situacije, reakciji prilikom vanrednih situacija, važne brojeve telefona koje mogu pozvati, kao i smjernice o postupanju subjekata u sistemu zaštite i spašavanja: službi zaštite i spašavanja, posebno vatrogasaca spasilaca, policije, i hitne medicinske pomoći prema osobama s invaliditetom u vanrednim situacijama”, navodi se u saopštenju.

Share.

About Author

Leave A Reply