SULTAN BEĆA JEDAN OD NAJUSPJEŠNIJIH PRIPADNIKA RE POPULACIJE

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dvadesetšestogodišnji Egipćanin, Sultan Beća, imao je svega četiri godine kada je sa svojom porodicom i većom grupom sunarodnika stigao u Berane, bježeći od rata koji je tada buktio na Kosovu, a danas je jedan od najuspješnijih pripadnika te populacije i stalno je zaposlen u ovdašnjem Domu zdravlja kao saradnik u inkluziji u oblasti zdravstvene zaštite.

Beća je istovremeno i fascilitator takozvanog Romacted programa Savjeta Evrope za opštinu Berane.

Između toga je dug i trnovit put, put siromaštva i bijede, ali i put borbe za integraciju u zejednicu koja i nije bila blagonaklona prema RE populaciji, posebno prema onima koji su izbjegli na sjever Crne Gore, i odlučili da tu ostanu.

“Tada sam bio previše mali, ali sam vrlo upečatljivo zapamtio siromaštvo koje nas je pratilo kada smo došli. Niko u mojoj porodici nije radio. Tako je bilo i u svim drugim porodicama. Najteže je bilo izaći iz tog perioda teške bijede” – kaže Beća.

On je jedan od prvih iz svoje zajednice koji je redovno upisao osnovnu školu. Uz sve jezičke barijere, uspio je da završi ne samo osnovnu, nego i srednju školu. Zatim je u Podgorici završio i obuku za inkluziju Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja.

Od tada, do današnjeg statusa, radio je sve i svašta, a jedne godine bio čak prinuđen da radi komunalne poslove u Budvi da bi pomogao svojoj porodici.

Borba za bolji život

Beća je danas, kako ističe, opredijeljen da svoj život posveti borbi za bolji život Egipćana i Roma. Osnovao je i „Udruženje za podršku Roma i Egipćana Berane“, preko kojeg je izveo veliki broj humanitarnih akcija.

„Ne bih baš mogao reći da živimo mnogo bolje nego onda kada smo stigli ovdje. O tome govori i činjenica da od tolikog broja Egipćana i Roma, samo četiri su zaposlena. Potrebno je zapošljavati ljude iz ove populacije jer su vrijedni. Sada su prinuđeni da rade kod privatnika i svake druge, najteže poslove“ – kaže Beća.

Prema analizi  udruženja na čijem je čelu, stanje RE zajednice treba unaprijediti u oblasti održivog izvora prihoda, odnosno zapošljavanja RE pripadnika, odgovarajuće obuke za posao koja će garantovati zaposlenje.

“Sljedeće u čemu se treba pomoći pripadnicima RE populacije je stanovanje, jer mnogobrojne porodice se suočavaju sa dotrajalošću prostora, vlagom od poplava koje su prethodile i sl. Siromaštvo, nizak standard i uslovi življenja, sve su to problem koji prate RE populaciju” – priča Beća.

On posebnu zahvalnost izražava Osnovnoj školi “Radomir Mitrović”. U ovoj školi se obrazuje trenutno oko stotinu i šezdeset pripadnika RE populacije. U njoj rade i dva saradnika u socijalnoj inkluziji u oblasti obrazovanja.

“Ova škola je prepoznata po obrazovanju djece iz RE populacije, pa je od REF-a dobila kombi za prevoz učenika, a kancelarija medijatora je opremljena uz  program Romacteda – Savjeta Evrope. Još četrdeset pripadnika RE populacije osnovno obrazovanje stiče u OŠ “Vuk Karadžić” – kaže Beća.

Po prvi put ove godine je dvadeset osmoro djece iz RE populacije, predškolskog uzrasta, počelo da pohađa dječiji vrtić u Beranama, i to, kako kaže, uz podršku resornog ministarstva, besplatno.

“Ovo je jako važno zbog njihove socijalizacije, jezičkih barijera, privikavanja na kolektivni život i društvenost”– naglašava Beća.

Aktivnim mjerama za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana

On izražava zadovoljstvo što je Opština Berane potpisala memorandum o saradnji sa Savjetom Evrope i Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava, a kojim je predviđeno zajedničko ulaganje napora sveukupnog položaja RE populacije u Beranama.

Beća naglašava da uz podrsku i finansiranje Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava njegova NVO sprovodi projekat Aktivnim mjerama za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana, pa se u okviru toga održavaju radionice za roditelje djece, polaznika vrtića.

On ističe da je veoma važno da se pri obrazovanju poštuju i uvažavaju sve socio ekonomske prilike učenika iz RE populacije, da je potrebno da ne samo škola već i druge institucije razumiju sve probleme romsko-egipćanske zajednice koja se suočava sa brojnim egzistencijalnim problemima, problemima i u vezi standarda i u vezi stanovanja, zapošljavanja, zdravlja i sl.

“Ono što je poseban uspjeh što imamo i danas, prvi put nakon 2014. godine, i srednjoškolce iz RE zajednice. Sada planiramo da organizujemo vanškolsku nastavu za djecu koja su zakasnila za redovno školovanje, da im obezbijedimo vanredno polaganje i završetak makar osnovne škole, jer se bez osnovne škole ne može baš ništa raditi” – kaže Beća.

Prema njegovim riječima veoma je značajna podrška od strane Ministarstva prosvjete koje je uvelo zanimanja saradnika u socijalnoj inkluziji RE u oblasti obrazovanja, i kojih sada u Beranama ima tri.

Ovaj mladi čovjek je prošao dug put od borbe za koru hljeba, do, moglo bi se reći, lokalnog lidera u borbi za bolji život i integraciju ne samo novopridošlih pripadnika RE populacije, već i domicilnih Roma.

Sultan Beća se bori za njihovu degetoizaciju iz naselja Donji Talum, sa jedne, i Riversajd, sa druge strane Lima.

Egićani i Romi stigli su u Berane sa ratnim vihorom na Kosovu 1999. godine. Pitanje smještaja pratilo ih je dugi niz godina. Živjeli su u barakama od drveta ili u šatorima.

Bijeda potpuno vidljiva i golim okom

Poslije mnogo problema i neljudske patnje, izgradnju novog naselja „Riversajd“, pored bivše fabrike „Polimka“, kao savremeni geto, finansirala je Evropska agencija za rekonstrukciju, posredstvom njemačke humanitarne organizacije „Help“.

Sa trideset kuća, naselje je vremenom postalo pretijesno za sve novopridošle Egipćane i Rome, pa su se mnogi od njih nastanili pored domicilnih Roma u naselju Donji Talum. Tu je tek bijeda potpuno vidljiva i golim okom.

Prema popisu stanovništa iz 2011. godine u Beranama se 531 osoba izjasnila kao pripadnik romske nacionalnosti.

“Prema našim istraživanjima, nakon deceniju, smatramo da je taj broj veći u Beranama za oko 20 odsto, kada se radi o Romima. Mislim da se zajedno sa Egipćanima, ta brojka u Beranama sada kreće oko hiljadu. Svake godine imamo po desetoro novorođene djece. Ali, tačan broj Roma i Egipćana je teško utvrditi zbog čestog mijenjanja mjesta boravka”, kaže Beća.

Izvor: RTCG

Share.

About Author

Leave A Reply