PREDAVANJE ZA GIMNAZIJALCE NA TEMU ZAŠTITE OD POPLAVA I POŽARA I NABAVKA OPREME ZA SLUŽBU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U BERANAMA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U okviru serije edukativnih aktivnosti koje Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore sprovodi u okviru projekta “Budimo pripremljeni”, a u saradnji sa predstavnicima područnih jedinica Direktorata za zaštitu i spašavanje i predstavnicima lokalnih službi zaštite i spašavanja, održana su predavanja učenicima drugog razreda Gimnazije „Panto Mališić“ u Beranama.

Tom prilikom učenici su dobili konkretna uputstva i smjernice od strane stručnih lica o preventivnim mjerama kao i onim aktivnostima koje treba preduzimati u toku poplava i požara kako bi umanjili njihove štetne posljedice.

“Učenicima su podijeljene i publikacije pripremljene u okviru projekta na ove teme a organizovana je i posjeta stručnim službama kako bi se učenici i praktično upoznali sa sistemom zaštite i spašavanja u našoj zemlji i kapacitetima kojim raspolaže na lokalnom nivou, a sve u sklopu kampanje informisanja o rizicima od nepogoda, preventivnim mjerama i aktivnostima koje bi trebalo preduzeti u slučajevima poplava i požara”, kazala je Nada Vulić programska službenica u FORS-u Montenegro.

Ona je dodala da će, u saradnji sa nastavnicima maternjeg jezika i likovne kulture,za učenike koji su prisustvovali predavanjima,  biti organizovan i prekogranični kviz na teme smanjenja rizika od poplava i požara, gdje su za  škole onih učenika koji ostvare najbolje rezultate, pripremljene vrijedne nagrade.

Vulić je istakla da glavne aktivnosti projekta, pored ostalih, obuhvataju i nabavku spasilačke opreme za službe zaštite i spašavanja u ciljnim opštinama.

“Za Službu zaštite i spašavanja u Beranama predviđena je nabavka dva čamca – aluminijumskog i gumenog, dva motora za ove čamce kao i nabavka prikolice za čamce u ukupnoj vrijednosti od oko 11.000 eura. Postupak nabavke je završen a isporuka se očekuje do kraja godine”.

Projekat „Budimo pripremljeni”, koji ima za cilj unapređivanje kapaciteta institucija i službi iz Crne Gore i Srbije koje se bave zaštitom i spašavanjem za prevenciju požara i poplava i ublažavanje njihovih posljedica, kao i informisanje stanovništva o smanjenju rizika od nepogoda, sprovodi FORS Montenegro u partnerstvu sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije.

Finansira ga Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, a u Crnoj Gori a sufinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Republike Srbije – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

Share.

About Author

Leave A Reply