OPŠTINA BERANE: JOŠ JEDAN MEĐUNARODNI PROJEKAT

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U okviru prvog poziva Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija 2014-2020. godine, za čiju je realizaciju opredijeljeno preko 2,7 miliona eura, Opština Berane je potpisala Ugovor o grantu koji se odnosi na realizaciju projekta „Zelena ostrva“.

Projekat se tiče zaštite životne sredine i realizovaće se u narednih 30 mjeseci. Ukupna vrijednost Ugovora je 469.816,92 eura, a vrijednost donacije iznosi 399.215,22 eura, što je  84,97% od ukupne vrijednosti ugovora.

Na ovom projektu opština Berane je vodeći aplikant, a partneri su opština Malesi e Madhe, VIS Albania i Caritas Montenegro.

Cilj projekta je da se unaprijedi sistem upravljanja otpadom u ciljanim područjima, smanji zagađenje i ojačaju kapaciteti javnih institucija za adekvatno sakupljanje otpada u opštinama Berane i Malesi e Madhe.

Prvi poziv za dostavljanje projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija 2014-2020. godine objavljen je 2016. godine i na konkurs je pristiglo 86 projektnih prijedloga. Nakon sprovedenog postupka ocjenjivanja projektnih ideja, odobreno je  osam projekata, čija je realizacija ocijenjena kao najrelevantnija za ostvarivanje ciljeva navedenog programa, a među njima je i  projekat Opštine Berane i partnera.

Poziv se sprovodi putem indirektnog upravljanja gdje ulogu ugovornog tijela obavlja Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija. Riječ je o prvom pozivu u okviru programa prekogranične saradnje koji će sprovoditi insititucije sistema, u skladu sa pravilima i procedurama propisanim od strane Evropske komisije.

Share.

About Author

Leave A Reply