MINISTARSTVO DODJELJUJE 3,4 HILJADE STUDENTSKIH KREDITA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta dodijeliće 3,4 hiljade kredita studentima osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija ustanova visokog obrazovanja.

Prijave se podnose od 1. septembra do 18. oktobra.

Kredite će dobiti 900 studenata prve godine osnovnih studija i 2.050 studenata starijih godina studija.

“Crnogorskim državljanima koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van države, biće dodijeljeno 100 kredita studentima prve godine osnovnih i 350 kredita studentima starijih studijskih godina”, navodi se u konkursu.

Pravo da konkurišu za studentski kredit imaju studenti osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija ustanova visokog obrazovanja koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program.

Iz Ministarstva su kazali da prednost imaju studenti koji imaju bolji uspjeh u prethodnoj godini školovanja, odnosno veći indeks uspjeha u prethodnoj godini studija.

“Pod jednakim uslovima, prednost pri dodjeli studentskog kredita imaju studenti čiji roditelji, odnosno staratelji ostvaruju pravo na materijalno obezbjeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti”, kaže se u konkursu.

Krediti se odobravaju za jednu studijsku godinu i isplaćuju se u deset rata.

Visina kredita, kako se navodi, zavisi od uspjeha u prethodnoj godini školovanja, odnosno indeksa uspjeha i godine studija.

Share.

About Author

Leave A Reply