Imeri: Ima poboljšanja u položaju Roma

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Određeni pomaci u poboljšanju položaja Roma, jedne od najugroženijih kategorija društva, su evidentni, smatra nevladin aktivista Đonse Imeri.

Imeri posljednih par godina uspješno vodi jedini romski fudbalski klub u Beranama, a povodom Međunarodnog dana Roma govorio je o položaju zajednice kojoj i on sam pripada.

“Danas je poseban dan za nas Rome i trebalo bi da se okupljamo i slavimo, ali moramo se pridržavati socijalne distance i prilagoditi se situaciji”, čestitao je praznik Imeri i apelovao da se poštuju preporuke nadležnih, te da svi ostanu svojim kućama da zaštite sebe i ostale oko sebe.

Romi su prisutni u 13 crnogorskih opština, među kojima je Berane, kao jedan od tri grada sa najvećim brojem pripadnika Romske populacije koji ovdje žive.

Kako Imeri navodi, primjetan je napredak u položaju Roma, naročito kada se radi o mlađoj populaciji.

“Po našoj romskoj djeci vidi se mnogo velika promjena. Zato želim da se zahvalim svim roditeljima romske djece koji su mi ukazali povjerenje, jer su vidjeli da su djeca naučila u sportu mnogo toga. Djeca su napredovala u pogledu higijene i obrazovanja. Sada pošto nema škole uče svi redovno preko tv-a i u grupama. To je nešto u šta nikad nisu vjerovali, da će njihova djeca toliko napredovati”, optimistično komentariše Imeri.

Njegov stav potvrđuje i statistika na nacionalnom nivou, koja govori da trenutno oko 120 djece pripadnika ove zajednice pohađa srednju školu, a njih desetak Roma je na studijama.

Ipak, iako su promjene na polju evidentne, životni standard velikog dijela REA populacije u Crnoj Gori mora biti značajnije poboljšan.

Ove godine Međunarodni dan Roma obilježen je kampanjom na društvenim mrežama.

Milena Bubanja Obradović

Share.

About Author

Leave A Reply