IMAM MURATOVIĆ: U RAMAZANU JE SMISAO ŽIVOTA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Piše: Hadži Rahim Efendija Muratović, imam Islamske zajednice u Beranama

Post u Islamu predstavlja potpuno odricanje od hrane, pića, pušenja, spolnih i bilo kojih tjelesnih zadovoljstava, ali i nedoličnog govora i ponašanja, i to od zore do zalaska sunca, u ime Alaha (Boga). Post je četvrti stub islama. Strogo je naređen svim muslimanima koji za njega ispunjavaju uslove druge godine po hidžri (623. godine) u sljedećim kur’anskim ajetima:

„O vjernici, naređuje vam se post, kao što je bio naređen i onima prije vas, da bi ste bili Bogu pokorni. To je određeni broj dana. Onaj od vas ko bude bolestan ili na putu, naknadno će postiti one dane koje nije postio. Oni koji ne mogu podnijeti teret posta, otkupit će ga tako što će (za svaki dan koji nisu postili) nahraniti jednog siromaha. Ko od srca bude htio dobro činiti, njemu će i dobro biti. A da postite – to će za vas bolje biti, samo da znate“. (el-Bekare, 183 -184)

Ima slučajeva kada pojedine osobe ne moraju postiti uz Ramazan kao na primjer: teži bolesnici, putnici, trudnice, žene koje doje djecu, ako će im post štetiti zdravlju, i žene koje su u hajzu i nifazu (period poslije porođaja) ne smiju postiti. Svi gore navedeni, propuštene dane napostiće kasnije dan za dan. Oronuli starci i starice, te bolesnici kod kojih nema izgleda za ozdravljenje, podijeliće FIDJU ako im to materijalna strana dozvoljava. Fidja je jednodnevna hrana za jednu osobu. Ako neko nenamjerno pokvari post, napostiće dan za dan. Ko svjesno i namjerno pokvari post, bez opravdanog razloga, napostiće taj dan, i još kao kaznu 60 dana uzastopno postiti. U slučaju da ne mogu toliko dana postiti podijeliće za svaki dan po jednu fidju (60 dnevnih ishrana za siromaha).

                Evo šta je Muhamed rekao o postu:

                „Ko posti Ramazan, vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni manji grijesi“.

                „Kada nastupi Ramazan, otvore se dženetska vrata, a džehenemska zatvore, a šejtani se povežu“.

                „Allah će 70 godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu“.

                „U dženetu postoje vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući“.

                „Svaki čovjekov posao se višestruko nagrađuje. Dobro djelo nagrađuje se od 10-700 puta, osim posta, jer je Allah rekao: ‘On je moj i ja za njega nagrađujem. Postač ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene’“!

Za vrijeme Ramazana priređuju se zajednički iftari – večere, obavljaju zajedničke molitve, puno se uči – čita Kur’an, dijeli se sadaka – milostinja, a posebno u zadnjih deset dana Ramazana za kada se vjeruje da je počela objava Kur’ana od Boga dž.š. U Kur’anu se kaže da je ta noć (27. noć) vrednija od hiljadu mjeseci, te se ta noć posebno obilježava sa učenjem Kur’ana, dovama – molitvama, prigodnim predavanjima i slično.

Poslije Ramazana nastupa mjesec ševal, čija prva tri dana muslimani obilježavaju kao Bajram, muslimanski praznik kojom prilikom se posjećuju groblja, rodbina i prijatelji uz dijeljenje poklona i posebno pripremljenu gozbu (bez alkohola) sa puno kolača.

Share.

About Author

Leave A Reply