EU-UNICEF: RANI RAZVOJ DJECE DA BUDE NACIONALNI PRIORITET

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Delegacija Evropske unije (EU) u Podgorici i UNICEF, u okviru trogodišnje inicijative, podržaće Crnu Goru u razvijanju efikasnog sistema podrške ranom razvoju djece, koje treba da bude nacionalni prioritet.

U zajedničkom saopštenju Delegacije EU u Crnoj Gori i UNICEF-a navodi se da investicije u rani razvoj smanjuju siromaštvo djece i doprinose odgajanju budućih građana koji su brižni, sposobni i odgovorni.

„EU i UNICEF udružili su snage kako bi podržali Crnu Goru da razvije efikasan sistem podrške ranom razvoju, kroz koji će se unaprijediti zdravlje i dobrobit djece i istovremeno pružiti podrška starateljima“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, EU i UNICEF će, kroz tu inicijativu, pomoći crnogorskim vlastima da razviju i sprovedu nacionalnu strategiju razvoja u ranom djetinjstvu, podižući na taj način i svijest javnosti o značaju ranog razvoja djece.

„Pojačaće se kapaciteti zdravstvenih, obrazovnih i servisa dječje i socijalne zaštite, čiji je zadatak pružanje odgovarajućih usluga porodicama i djeci tokom ranog razvoja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će roditelji i staratelji dobiti mogućnost da usvoje nova znanja i vještine s kojima će djeci lakše obezbijediti pozitivnu, odgovornu i podržavajuću njegu.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander kazao je da prve godine života imaju ključan uticaj na budućnost djeteta, razvoj mozga, zdravlje, dobrobit, sposobnosti učenja u školi, pa čak i na izglede za posao kasnije tokom života.

„Cijena neinvestiranja u rano djetinjstvo ogleda se u tome da će u jednom društvu živjeti djeca slabijeg zdravlja, s manje vještina i manjim potencijalom za zaradu, odnosno finansijsku nezavisnost“, naveo je Santander.

To, kako je ocijenio, znači da će zemlja imati slabiju ekonomiju, više djece koja odrastaju u siromaštvu i veći stepen opterećenja zdravstvenog, obrazovnog i sistema socijalne zaštite.

Šefica Delegacije EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa istakla je da su rane godine ključne, jer u velikoj mjeri utiču na izglede pojedinca u pogledu obrazovanja, zapošljavanja i integracije tokom kasnijih faza života.

„Kvalitetne usluge od ključnog su značaja za poboljšanje ishoda obrazovanja i pružanje jednakih mogućnosti svim učenicima, a posebno onima koji dolaze iz nepovoljnih sredina“, rekla je Popa.

EU, kako je navela, želi da garantuje da sva djeca imaju ostvareno pravo na kvalitetno obrazovanje i njegu tokom ranog razvoja.

„Sa zadovoljstvom finansiramo tu inicijativu, pomažući Crnoj Gori da brine o najmlađima i omogući im najbolje životne izglede. U pitanju je jedna od najboljih investicija koje jedna zemlja može da napravi“, rekla je Popa.

Iz Delegacije EU i UNICEF-a podsjetili su da su se Vlade širom svijeta već obavezale da će podržati razvoj u ranom djetinjstvu u okviru ciljeva održivog razvoja.

Sada to, kako su naveli, moraju podržati konkretnim akcijama i postavljanjem ranog razvoja na vrh svojih ekonomskih i političkih agendi.

Glavni pregovarač za pristupanje Crne Gore EU Aleksandar Drljević naglasio je da je dobar razvoj u ranom djetinjstvu pravo svakog djeteta.

„Osigurati da svako dijete u Crnoj Gori može da ostvari ovo pravo biće prioritet kako bi se osigurao održivi razvoj i ubrzao proces pristupanja EU“, poručio je Drljević.

Iz Delegacije EU i UNICEF-a kazali su da ova zajednička inicijativa podrazumijeva saradnju sa sektorima zdravlja, obrazovanja, kao i sistemom socijalne i dječje zaštite.

„U zdravstvu će se sprovoditi kampanje za podizanje svijesti kako bi se povećale stope dojenja i imunizacije. Putem ovog programa uspostaviće se i saradnja s obrazovnim institucijama i roditeljima kako bi se povećala stopa upisa u predškolsko obrazovanje“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, kada je riječ o socijalnoj i dječjoj zaštiti, inicijativa će osigurati da se potrebe siromašne i najmarginalizovanije djece uzmu u obzir prilikom razvoja strategija koje ih se tiču.

Iz UNICEF-a i Delegacije EU rekli su da će taj trogodišnji program trajati do jula 2023. godine.

Program, kako su naveli, finansira EU u iznosu od milion eura, a sprovodi UNICEF u saradnji sa ministarstvima zdravlja, prosvjete i rada i socijalnog staranja.

Share.

About Author

Leave A Reply