BOŽOVIĆ: PREDUZETNIŠTVO OSNAŽUJE ŽENE

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Žensku političku mrežu čine žene, političke aktivistkinje iz 16 parlamentarnih partija u Crnoj Gori. U pitanju su trenerice za rodnu ravnopravnost koje su prošle obuku ,,Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti” koje je sprovela Kancelarija programa Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori. Nakon završenih obuka i dobijanja sertifikata program je završen, ali žene su nastavile rad i zajedničku saradnju okupljene oko nekoliko tema koje se tiču položaja žena u crnogorskom društvu.

“ Ženska politička mreža nije formalna organizacija, nije nikakva nova partija već samo jedinstvo žena u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti u političkom odlučivanju, kao i po pitanju nekih važnih tema kao što su žensko preduzetništvo, nasilje nad ženama i nasilja u porodici. Na ovaj način želimo da utičemo na to da kreiranje politika bude usmjereno na potrebe žena jer su vrlo često zanemarene” kazala je odbornica Nove srpske demokratije Jelena Božović.

ŽPM je do sada učestvovala na nekoliko međunarodnih i regionalnih foruma i konferencija, a njene predstavnice bile su i u posjeti evropskom parlamentu u Briselu gdje je, između ostalog, predstavljen njihov koncept organizacije, kao i realizovane i planirane aktivnosti.

„Uputile smo zahtjev i razgovarale sa  političkim liderima 13 parlamentarnih političkih partija za ciljem izmjene izbornog zakonodavstva i postizanja kvote od 40 odsto žena, umjesto dosadašnjih 30 odsto na odborničkim i poslaničkim listama. Žene su najbrojnije stanovništvo u Crnoj Gori, a broj žena u politici u Crnoj Gori trenutno ne prelazi 23,5 posto, dok je u Makedoniji taj procenat 38 posto, a u Srbiji 34,4 posto i u Albaniji je nedavno uvedena kvota od 40 posto žena na izbornim listama. Sudeći po ovim procentima žene u Crnoj Gori su još uvijek u jednom veoma podređenom položaju kad je sfera politike u pitanju. ŽPM je kroz izmjenu zakona tražila da se deseti dio sredstava koje partije dobijaju iz Budžeta odvoji za politički rad ženskih grupa pri partijama, kao i više novca za partije u kojima ima poslanica ili odbornica. To bi značilo da partije koje imaju veći broj žena imaju i više novca, što bi podstaklo partije da uključe veći broj žena u svoju strukturu. Žena nema na mjestu liderki političkih partija, i veoma ih je malo na mjestima odlučivanja što pokazuje da se politika još uvijek smatra muškom poslom iako se kreiranje politika i zakona podjednako tiče i muškaraca i žena. Kvote su nam još uvijek neophodne sve dok ne bude postignuta potpuna ravnopravnost” naglasila je Božović.

Političarke, okupljene u ovoj neformalnoj organizaciji, smatraju da je od posebnog značaja osnaživanje žena kroz podršku ženskog preduzetništva i kreiranje novih radnih mjesta.

“Ekonomska nezavisnost žena je preduslov da bi se ona bavila politikom i bila aktivna u bilo kojoj sferi društvenog života. Tako smo za svega godinu dana od osnivanja postigle da se u jedanaest opština (Herceg Novi, Tivat, Pljevlja, Mojkovac, Rožaje, Bijelo Polje, Berane, Ulcinj, Podgorica, Bar i Danilovgrad) budžetima za 2019. godinu opredijeli ukupno 144.000 eura bespovratnih sredstava za podršku preduzetnicama. Za sada je Opština Herceg Novi već je opredijelila prva sredstva u ove svrhe, a naša opština će na prvoj narednoj skupštini donijeti odluku koja je trenutno na javnoj raspravi.  Svi zainteresovani mogu da se uključe u ovu javnu raspravu prije nego se odluka bude izglasana. Nakon donošenja odluke biće raspisan konkurs sa uslovima za konkurisanje. Uz podršku nadeležnog Sekretarijata za finasnije i ekonomski razvoj u opštini očekujem da će biti organizovan i info dan, kako bi se se zainteresovane žene dodatno informisale o uslovima pod kojim se mogu prijaviti za bespovratna sredstva” dodala je ona i naglasila da  će aktivno uključena ŽPM koja će uz podršku Kancelarije ujedinjenih nacija za razvoj, Regionalnog biznis centra i Sekretarijata za ekonoski razvoj pomoći da pripremi potrebne dokumentacije.

Opština Berane ove godine za podršku projekata ženskog predužetnitva opredijelila je 10,000 eura.

Milena Bubanja Obradović

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BERANE

Share.

About Author

Leave A Reply