PROJEKAT IZGRADNJE REGIONALNE SANITARNE DEPONIJE ZA SJEVER CG I DALJE MRTVO SLOVO NA PAPIRU

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U poslednje dvije decenije iz Vlade Crne Gore je konstantno najavljivano da će se za potrebe opština sa sjevera graditi regionalna deponija za odlaganje komunalnog otpada. U tom pravcu je još 2010. godine lokacija Vasove vode, koja se nalazi na oko dva kilometra od Berana, bila određena za tu namjenu. Radilo se o višemilionskom projektu koji je ostao samo mrtvo slovo na papiru, jer su mještani Beransela, potpomognuti brojnim nevladinim organizacijama i udruženjima, uspjeli da spriječe njegovu realizaciju, uz obrazloženje da bi regionalna deponija na tom mjestu negativno uticala na zdravlje lokalnog stanovništva.

Iako je, uz ulaganje od oko milion i po eura, bila urađena projektna dokumentacija za izgradnju deponije na Vasovim vodama, iz Vlade Crne Gore je, nakon upornih protesta mještana i promjene lokalne vlasti u Beranama, 2014. godine saopšteno da se odustaje od tog projekta i da se na pomenutoj lokaciji više neće istovariti nijedan kamion otpada. Nakon toga nije se došlo do odgovarajuće lokacije za izgradnju regionalne sanitarne deponije za opštine na sjeveru, iako je to u preporukama Evropske unije, koje se tiču zaštite životne sredine, izričito zahtijevano. U tim preporukama je naznačeno da u okviru regionalne deponije treba graditi i reciklažni centar gdje bi se vršila selekcija otpada i proizvodio određeni energent koji ima višestruko korisnu namjenu. Zbog neizgradnje regionalne deponije, nijedna opština na sjeveru nije na adekvatan način riješila pitanje odlaganja smeća već su sva komunalna preduzeća pribjegavala privremenim i alternativnim rješenjima, koja se u dobroj mjeri kose sa evropskim standardima. Iz tih preduzeća navode da se radi o složenom pitanju koje zahtijeva veću posvećenost nadležnih državnih institucija.

– Berane je godinama bilo prepoznato po neriješenom pitanju odlaganja komunalnog odpada. Tako su slike grada zatrpanog smećem godinama obilazile svijet, dok se lokalno stanovništvo protivilo izgradnji sanitarne deponije na Vasovim vodama. Promjenom lokalne vlasti u Beranama 2014. godine pronašli smo alternativno rješenje za odlaganje smeća na način što smo iznad sela Rujište došli do lokacije za tu namjenu. Od tada grad je postao čist, jer naše ekipe svakodnevno transportuju otpad na pomenutu lokaciju udaljenu od grada preko trideset kilometara. Međutim, to je samo privremeno rješenje, jer se problem odlaganja komunalnog otpada može riješiti trajno jedino ako se izgrade regionalna sanitarna deponija i reciklažni centar za nekoliko opština. Za tako nešto potrebna je veća posvećenost države, koja do sada nije pokazala potrebnu spremnost za realizaciju ovog krupnog i izuzetno značajnog projekta – naglasio je direktor beranskog Komunalnog preduzeća Savo Vučetić.

S njim je saglasan i direktor Komunalnog preduzeća iz Andrijevice Migo Čukić, naglasivši da je izgradnja regionalne deponije najbolje rješenje za odlaganje otpada.

– Možda smo mi u čitavom oktruženju na najbolji način riješili odlaganje otpada, s obzirom na to da se naša deponija nalazi na mjestu koje je dobro pripremljeno za tu namjenu. Pored te deponije koja se, nedaleko od regionalnog puta, nalazi u mjestu Sućeska, gradi se i transfer stanica za preradu otpada. No, sve to nije dovoljno da bi se odgovorilo nekim visokim standardima za ovu oblast. Zato smo i mi saglasni s ocjenama stručnjaka koji tvrde da se neopravdano kasni s izgradnjom regionalne sanitarne deponije koja rješava ovaj problem – naveo je Čukić.

Da trenutna rješenja za odlaganja otpada nijesu dobra, potvrđuje i predsjednik Opštine Plav Nihad Canović dodajući da se nada da će ovo pitanje ubrzo početi da se tretira onako kako to Evropska unija nalaže.

– Otpad sa područja Plava i Gusinja godinama se odlaže na lokaciji zvanoj Jerina.Ta deponija nije ono što traži Evropska unija. Zato, ako želimo u Evropu, onda moramo graditi regionalnu deponiju sa reciklažnim centrom, i to uz poštovanje svih savremenih parametara koji prate ovu oblast – naglasio je Canović.

Smeće iz Petnjice putuje u Rožaje

U nemogućnosti da pronađu odgovarajuću lokaciju za odlaganje smeća, petnjička lokalna uprava bila je primorana da, uz potpisivanje određenog ugovora, pronađe firmu koja godinama otpad iz Bihora transportuje u Rožaje.

– Mi godinama pokušavamo da pronađemo adekvatnu lokaciju za instaliranje deponije. Međutim, gdje se god krene pojavi se neki ograničavajući faktor. Zato smo i dalje primorani da otpad transportujemo u Rožaje, što iziskuje velike troškove. To nije trajno rješenje. Rješenje je svakako izgradnja regionalne sanitarne deponije. Nije dobro što se ovoliko dugo kasni s realizacijom tog projekta koji nije makao od početka. Ovo pitanje zaslužuje veliku ozbiljnost Vlade, jer lokalne uprave zbog ogromnih ulaganja, koja prate naznačeni projekat, nijesu u mogućnosti da to same riješe – naglasio je predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović.

Izvor: Dan

Share.

About Author

Leave A Reply