OPŠTINA: UNAPRIJEDIĆEMO STATUS PENZIONERA U BERANAMA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Predsjednik Opštine Tihomir Bogavac i potpredsjednik Marko Lalević održali su sastanak sa predstavnicima dva udruženja penzionera u Beranama, Milankom Radenović, Mićunom Babovićem i Jovicom Markovićem.

Na sastanku su razmatrani dalji koraci vezani za projekat izgradnje zgrade za penzionere.

Opština Berane je, izmjenom i dopunom DUP-a Lijeva obala Lima, stvorila planske preduslove za realizaciju predmetnog projekta.

Na sastanku su dogovoreni dalji koraci i dinamika pripreme kompletne dokumentacije kako bi se već početkom naredne godine stvorili preduslovi za izradu Glavnog projekta Zgrade za penzionere.

Share.

About Author

Leave A Reply