Dogovoreno pojačavanje kontrola u šumarstvu, lovstvu i vodoprivredi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Potrebno je značajno pojačati kontrole na terenu kako bi se adekvatno suprotstavili krivolovu i daljoj devastaciji šuma i rječnih korita, ocijenjeno je na sastanku ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandra Stijović, državne sekretarke Nikoline Mišnić i v.d. direktora Uprave za inspekcijske poslove Ilira Harasanija, organizovanom u cilju sprječavanja nelegalnih aktivnosti i uništavanja prirodnih resursa.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, tema sastanka bilo je pronalaženje najboljeg modela efikasne koordinacije između tog resora i inspekcijskih službi. Ocijenjeno je da je kontinuiran, posvećen i kvalitetan rad inspekcije jedan je od glavnih preduslova za očuvanje šumskih i vodnih resursa.

“Dogovorene su zajedničke aktivnosti radi adekvatne pripreme i blagovremenog djelovanja kako bi se obezbijedila potrebna kontrola i zaštita u sektorima šumarstva, lovstva i zaštite bilja, kao i u rješavanju akutnog problema eksploatacije šljunka”, ističu u Ministarstvu.

Dodaju da je analizom dosadašnjih rezultata inspekcije ustanovljeno da postoje problemi, ali i propusti u radu koje je potrebno sistematski riješiti.

“Jedan od problema jeste i nedostatak kadrovskih kapaciteta, jer svega deset šumarskih inspektora pokrivaju kompletnu teritoriju države, što svakako nije dovoljno”, navode u Ministarstvu.

Sagovornici su se saglasili da su problemi ozbiljni, te da je u susret periodu eksploatacije šuma i lovnoj sezoni neophodno raditi na proširenju inspekcijskih kapaciteta.

“Prirodni resursi su zajedničko dobro svih građana Crne Gore i samo udruženim radom možemo da ih sačuvamo za buduće generacije”, zaključeno je na sastanku.

Share.

About Author

Leave A Reply