ZAŠTITA PRAVA DJECE PO NAJVIŠIM STANDARDIMA RAZVIJENOG SVIJETA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kada je riječ o garantovanju dječjih prava i zaštiti djece od svih oblika nasilja, Crna Gora se ne zadovoljava postignutim, već stremi najvišim standardima razvijenog svijeta, saopštio je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin na sastanku sa direktoricom UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju Afšan Kan.

Pažin je izrazio zahvalnost na dugogodišnjoj saradnji i podršci koju UNICEF pruža crnogorskim institucijama u cilju izgradnje bezbjednog i podsticajnog okruženja za rast i razvoj djece u Crnoj Gori.

Naročito je istakao značajnu stručnu pomoć eksperata UNICEF-a prilikom izmjena i dopuna Porodičnog zakona, kojima su uvedene dodatne zabrane kršenja dječijih prava i značajno unaprijeđen sistem zaštite dostojanstva, emocionalnog i psihološkog integriteta djece u sudskim postupcima.

„Kako bismo što više zaštili djecu u često veoma trumatičnim postupcima iz porodično-pravnih odnosa, uz podršku UNICEF-a, obučena su stručna lica za podršku u ovakvim postupcima, kao i veći broj advokata koji su stekli posebna stručna znanja neophodna za adekvatno pravno zastupanje djece,“ podsjetio je Pažin.

Share.

About Author

Leave A Reply