ZAJEDNICA OPŠTINA: VLADA DA OPREDIJELI DODATNA SREDSTVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Upravni odbor Zajednice opština je konstatovao, razmatrajući Predlog zakona o budžetu, sa posebnim fokusom na kapitalni budžet, da bi Vlada trebalo da opredijeli dodatna sredstva za realizaciju kapitalnih projekata u opštinama.

“Zbog značaja Predloga zakona za dalji razvoj jedinica lokalne samouprave i ostvarivanje prava građana na lokalnu samoupravu, Upravni odbor Zajednice opština je ocijenio da je neophodno da Vlada Crne Gore dodatno sagleda predloge date od strane jedinica lokalne samouprave i opredijeli dodatna sredstva u budžetu za realizaciju najznačajnijih kapitalnih projekata u opštinama”, navodi se u saopštenju.

Od posebnog je značaja, kako su kazali, da se Budžetom za tekuću godinu da prioritet završetku započetih kapitalnih projekata, čijim stavljanjem u funkciju bi se obezbijedili povratni pozitivni efekti za razvoj opština i nova zapošljavanja. U tom smislu, posebno je naglašena potreba obezbjeđenja potrebnih sredstava u Budžetu za uredno izvršavanje ugovorenih obaveza po osnovu ranije započetih projekata.

“Upravni odbor Zajednice opština očekuje pozitivne reakcije resornog Ministarstva i Vlade u odnosu na predloge jedinica lokalne samouprave i u tom smislu insistira na što hitnijem održavanju zajedničkog sastanka sa predstavnicima Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Vlade Crne Gore na kojem bi se razmatrala sva sporna pitanja u odnosu na kapitalni budžet. Naglašeno je da se samo zajedničkom saradnjom i komunikacijom centralnih i lokalnih vlasti mogu rješavati pitanja od značaja za građane, čega, po ocjeni Upravnog odbora, nije bilo u fazi pripreme budžeta”, dodaje se u saopštenju koje prenosi portal Vijesti.

Sa sjednice/Foto: Zajednica opština Crne Gore

Upravni odbor će, takođe, u slučaju potrebe, zatražiti da predstavnici Zajednice opština učestvuju u radu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, kada se bude razmatrao Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu u cilju prezentiranja stavova Zajednice opština i zahtjeva za izmjenu Predloga zakona.

Upravni odbor je razmatrao i Predlog zakona o dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim se predviđa da se porez na dohodak fizičkih lica za neprijavljeni prihod neće ustupati opštinama i opredjeljivati u Egalizacioni fond, čime bi, kako navode, opštine ostale uskraćene za prihod od blizu 12 miliona eura na godišnjem nivou.

“U situaciji kad se, manje više, sve opštine suočavaju sa problemom konsolidovanja finansija i obezbjeđenja finansijske održivosti u uslovima teške zdravstvene i ekonomske krize, predlagač Zakona uskraćivanjem prava na značajan dio prihoda opštinama šalje poruku da opštine imaju viška sredstava, pa im dio treba uskratiti i opredijeliti u Državni budžet. U odnosu na ovakav predlog, Upravni odbor je jedinstvenog stava da Predlog Zakona treba povući iz procedure. U uslovima teške krize, dodatnim stvaranjem osnova za umanjenje mogućih prihoda jedinica lokalne samouprave, mogli bi se anulirati svi pozitivni efekti reformi sistema finansiranja lokalnih samouprava postignuti u prethodnom periodu, što je neprihvatljivo za opštine”, zaključuje se u saopštenju, pišu Vijesti.

Share.

About Author

Leave A Reply