VRIJEDNA DONACIJA KOMUNALNOM PREDUZEĆU

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Komunalno preduzeće Berane dobilo je vertikalnu presu za obradu prikupljenih reciklabila i 85 kontejnera, od čega su 80 zapremine 1,1 m³ i pet zapremine 5 m³.

Navedena oprema je Komunalnom preduzeću uručena kroz saradnju Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Udruženja komunalnih preduzeća Crne Gore.

Iz ovog preduzeća napominju da će ova oprema biti planski raspoređena na javnim površinama, na način što će dio dotrajalih i oštećenih kontejnera biti zamijenjen novim, dio će biti raspoređen na novim lokacijama i jednim dijelom će se povećati broj kontejnera na već postojećim lokacijama.

“Kontejneri zapremine 5 m³ će se koristiti za odvoz kabastog i građevinskog otpada, a presa za obradu sekundarnih sirovina iz programa selektivnog odlaganja otpada”, pojasnili su iz preduzeća koje vodi brigu o čistoći i higijeni našeg grada.

Oni su uputili apel građanima da, obzirom da nastupa sezona grijanja, u kontejnere ne odlažu užareni pepeo, kako ne bi dolazilo do njihovog paljenja.

“U prethodnom periodu najveći broj kontejnera je uništen upravo ovakvim načinom odlaganja užarenog pepela. Potrebno je da svi damo svoj doprinos kako bi higijena životnog prostora na području naše opštine ostala na što višem nivou”, zaključili su iz Komunalnog preduzeća.

Ova vrijedna donacija u naš grad dolazi kroz program IPA III – “Podrška pripremi projekata za sektor životne sredine i klimatskih promjena”, koji se realizuje kroz saradnju Crne Gore i Evropske unije.

Share.

About Author

Leave A Reply