VJEŽBA EVAKUACIJE U ŠKOLI U VINICKOJ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Pripadnici Službe zaštite i spasavanja opštine Berane zajedno sa predstavnicima Direktorata za zaštitu i spasavanje – Područna jedinica Berane i FORS Montenegro izveli su pokaznu vježbu evakuacije učenika, profesora i pomoćnog osoblja u slučaju požara. Ova vježba je sprovedena u područnom odjeljenju Osnovne škole “Vukašin Radunović” u Vinickoj.

“Cilj ove vježbe je bio testirati spremnost i koordinaciju svih relevantnih aktera u slučaju izbijanja požara u školi, kao i podići svijest učenika, profesora i lokalnog stanovništva o važnosti preventivnih mjera i pravilnog postupanja u takvim situacijama. Očuvanje sigurnosti učenika i osoblja škole je prioritet, a ova vježba je omogućila sticanje znanja i vještina koje su ključne za hitno reagovanje i efikasnu evakuaciju”, poručili su iz Službe zaštite.

Oni su naglasili važnost redovnog sprovođenja ovakvih vježbi kako bi se osigurala pripremljenost za hitne situacije i minimizirali rizici za učenike i osoblje.

Foto: Opština Berane

Tokom vježbe, pripadnici Službe zaštite i spasavanja, zajedno sa kolegama iz Direktorata za zaštitu i spasavanje – Područna jedinica Berane, demonstrirali su primjenu protokola za evakuaciju, pružanje prve pomoći i gašenje požara.

U okviru vježbe đaci su upoznati sa aktivnostima koje se odnose na kampanje “Nepogode ne poznaju granice 2” (FORS) i “Podizanje svijesti stanovništva o prevenciji i zaštiti od požara”.

Share.

About Author

Leave A Reply