VIK: DAPSIĆE I PETNJIK RACIONALNO DA TROŠE VODU

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Zbog neracionalne potrošnje vode od strane potrošača u Dapsiću i Petnjiku došlo je do pada pritiska u sistemu i  ugrožavanja vodosnabdijevanja velikog dijela potrošača na Polici.

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Berane, apeluje na sve korisnike da smanje upotrebu vode u svrhu zalivanja poljoprivrednih površina, bašti, pranja trotoara i koriste je racionalno kako bi se sa postojećim kapacitetima mogle zadovoljiti potrebe za vodom svih korisnika i izbjegle restrikcije.

Radnici DOO „Vodovod i kanalizacija“ Berane će u saradnji sa Komunalnom policijom svakodnevno obilaziti teren i protiv svakog korisnika za koga se utvrdi da nenamjenski i neracionalno troši i rasipa vodu preduzeti odgovarajuće zakonske mjere.

Share.

About Author

Leave A Reply