Važno je kompostirati

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kroz projekat “Berane kompostira!”, partnerske organizacije, NVO „Sjeverna zemlja“ i NVO ”Agroturist Biro – Berane” će napraviti prvi korak ka tome – jačoj svijesti o važnosti kompostiranja u cilju zaštite bilja, tj, sprječavanja širenja bolesti izazvanih štetnim organizmima.

“Projektom želimo da obučimo zainteresovane poljoprivrednike da kompostiraju i tako im pomognemo da uspostave proces kompostiranja na svojim gazdinstvima. Našim aktivnim učešćem u sprovođenju aktivnosti vezanih za promociju postupanja sa biljnim otpadom kroz nabavku kompostera za biljni otpad na poljoprivrednim gazdinstvima, te aktivnim učešćem u njihovoj dodjeli i promociji održivog postupanja sa ovom vrstom otpada, daćemo doprinos sprječavanju širenja štetnih organizama, a biljni otpad će se uklanjati na održiv i bezbjedan način. Podaci o dodijeljenim komposterima, radi daljeg praćenja postupaka prerade ove vrste otpada će doprinjeti i uspostavljanju održivog sistema upravljanja biljnim otpadom” saopšteno je iz ovih organizacija.

Kako oni smatraju ovaj sistem će eliminisati i negativne posljedice koje nastaju po životnu sredinu, a isto tako će omogućiti poljoprivrednim proizvođačima i drugim interesnim grupama da prepoznaju vlastite uloge u sistemu i da upoznaju načine kojima mogu doprinijeti rješavanju ovog problema, uz stvaranje sopstvene dobrobiti i dobiti (kompost).

“U tome će im olakšati Priručnik koji će biti izrađen u tu namjenu. Smatramo da će se na osnovu ovog primjera dobre prakse kreirati model kompostiranja biljnog otpada iz domaćinstva, primjenjiv i šire, u drugim crnogosrkim sredinama” doaju oni.

Projekat se finansira sredstvima Uprave za bezbjednost hrane, veterinarske i fitosanitarne poslove za 2021. godinu.

Share.

About Author

Leave A Reply